A. Verygos ministerijoje proteguojami tik savi? | Diena.lt

A. VERYGOS MINISTERIJOJE PROTEGUOJAMI TIK SAVI?

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovų komanda mėgsta mojuoti skaidrumo vėliava. Tam net pasamdė būrį specialistų, tačiau nauji faktai rodo, kad korupcijos šešėliai SAM nepalieka.

Milijoninės sumos

Seimo Antikorupcijos komisija, Audito ir Sveikatos reikalų komitetai, teisėsaugos institucijos neseniai buvo informuotos apie galbūt neskaidrius SAM vykdomus viešuosius pirkimus.

Įdomiausia tai, kad šiuos pirkimus turėjo vykdyti ligoninės, tačiau ministerija pareiškė, kad tai darys pati, nes taip bus galima išvengti galimų korupcijos apraiškų, bet pati įklimpo įtarimų liūne.

Vien dviejų viešųjų pirkimų, kurių metu planuojama įsigyti vieną magnetinio rezonanso tomografijos aparatą ir tris kompiuterinės tomografijos aparatus, vertė – arti 3 mln. eurų.

Įtariama, kad abu pirkimai gali būti ne tik neskaidrūs, bet ir potencialiai pritaikyti vienam rinkos dalyviui. Ginčui tarp vieno iš konkurse dalyvavusio juridinio asmens ir SAM persikėlus į teismą, ministerija su ieškovu pasirašė taikos sutartį ir sutiko keisti dalį pirkimo sąlygų, atsižvelgiant į ieškovo pretenzijas. Ši aplinkybė ir verčia daryti išvadą, kad SAM viešuosiuose pirkimuose – ne viskas skaidru.

Kad ne visi viešieji pirkimai skaidrūs, prieš kurį laiką konstatavo ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

"Pagrindinė medicinos srities viešųjų pirkimų pretenzijų ir skundų tema – ne naujausių farmacijos produktų kova su senesnės kartos, o galbūt konkrečiam tiekėjui pritaikyta techninė specifikacija", – konstatavo VPT.

Išskirtinės bendrovės

Statistika rodo, kad medicininės įrangos ir vaistų tiekėjai sveikatos priežiūros įstaigoms yra treti prie viešųjų pirkimų pinigų lovio po statybininkų ir energetikų.

Nors sveikatos priežiūros įstaigos gali pirkti iš daugiau nei 400 tiekėjų, šioje rinkoje dominuoja vos keli lyderiai. Viešųjų pirkimų tarnybos, atlikus 2014 m. centralizuotų pirkimų analizę, duomenys rodo, kad medicinos įrangos, farmacijos ir asmens higienos produktų pirkimas pagal apimtis buvo ketvirtoje vietoje tarp visų kitų pirkimo objektų grupių. Tiesa, į šią statistiką neįeina sveikatos priežiūros įstaigoms pirkti automobiliai, kurie sudaro taip pat nemažą bendrųjų pirkimų kainą.

VPT duomenimis, 2014 m. į pirmąjį didžiausių perkančių organizacijų dvidešimtuką pakliuvo tik dvi sveikatos apsaugos sistemos įstaigos – Kauno klinikos, centralizuotai paslaugų pirkusios už  21 mln. eurų, ir Santaros klinikos, kurių pirkimo vertė siekė veik 16 mln. eurų.

VPT duomenimis, 2015 m. didžiausi tiekėjai sveikatos priežiūros įstaigoms buvo bendriovė "Tradintek", kuri rikiavosi visų viešųjų pirkimų tiekėjų antrojo dešimtuko pradžioje, "Interlux", "Vitafarma" ir "Armila".

Galima spėti, kad didžiausią meilę kai kuriems nuolatiniams tiekėjams rodo ne kas kitas, kaip pati SAM, nors ir keičiasi ministrai, o ministerijai pavaldžios įstaigos atsižvelgia į vadovų įnorius.

VPT duomenimis, per pastaruosius keturiolika metų didžiausiu paslaugų tiekėju buvo užsienio bendrovė "IBF Fiutak GMBH", suteikusi paslaugų už beveik 14,4 mln. eurų. Tačiau tai būta vienintelio pirkimo iš šios bendrovės – įsigyti dviejų rūšių automobiliai.

Antrąją vietą tarp visų ministerijos tiekėjų užima bendrovė "Siemens", suteikusi paslaugų beveik už 12 mln. eurų, trečiąją – jau minėta  "Tradintek" (7,8 mln. eurų).

Pažintys ar maža kaina?

Galima įtarti, kad "Tradintek" yra pasigavusi laimės paukštę, kuri deda auksinius kiaušinius sveikatos priežiūros įstaigose ir pačioje ministerijoje. Antai per paskutinius penkerius metus sveikatos apsaugos sistemos įstaigoms ji yra suteikusi paslaugų beveik už 50 mln. eurų. Pastaruoju metu bendrovei sekasi ir ministerijos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Pirmieji vos du laimėjimai buvo tik 2015 m., o štai 2016–2017 m. – net dvylika.

"Pateikiame mažiausią kainą", – dienraščio kalbintas, kaip pavyksta nuraškyti milijonus SAM ir jai pavaldžių įstaigų rengiamuose konkursuose, aiškina "Tradintek" direktorius Vidas Morkūnas. Jis neigia sklandančias kalbas, kad viską lemia pažintys, bet į platesnes diskusijas nesileidžia.

O gal sėkmių priežastis ta, kad "Tradintek" varomoji grandis yra ne jos direktorius V.Morkūnas, o bendrovės sutartis su pirkėjais pasirašantis Tomas Mickūnaitis? Būtent šį bendrovės darbuotoją galima savotiškai sieti su sveikatos apsaugos sistema – jo motina buvo gydytoja, o žmona Gražina dirba gydytoja Vilniaus Santaros vaikų ligoninėje.

Nepatvirtintais duomenimis, V.Morkūną artimi ryšiai sieja ir su sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos komandos nariais.

Sąlygos – vienam tiekėjui?

Ar SAM, vykdydama kompiuterinės tomografijos aparatų (256 arba daugiau pjūvių) pirkimą, techninės specifikacijos projekte neįrašė perteklinių reikalavimų ir konkurenciją nepagrįstai ribojančių sąlygų, sudarančių išimtines sąlygas pirkime dalyvauti vienam konkrečiam tiekėjui, bus aiškinamasi teisme.

SAM, kaip pirkimo organizatorė, nurodo, kad nupirkti trys kompiuterinės tomografijos aparatai turės būti pristatyti ir sumontuoti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose ir Klaipėdos jūrininkų ligoninėje.

Analogiškus aparatus anksčiau tiesiogiai yra įsigijusios kelios šalies ligoninės. Vieno jų kaina – šiek tiek daugiau negu 1 mln. eurų.

"Perkančioji organizacija nei sprendime, nei kituose teiktuose raštuose nepagrindė objektyvaus poreikio nustatyti ginčytas pirkimo sąlygas, o esamomis pirkimo sąlygomis organizuojamas pirkimas negali būti laikomas teisėtu", – teigiama ieškinyje teismui.

Jame taip pat akcentuojama, kad pirkimo sąlygose pastebima tendencija, jog SAM, nustatydama techninius reikalavimus, proteguoja tiekėjus. Schema paprasta – pastarieji pasiūlo nedaug mažesnę kainą, tačiau už ką? Už senesnę įrangą, todėl kur kas pažangesnę siūlantieji lieka nuošalėje. Specialistai atkreipia dėmesį, kad tai nesąžininga konkurencija, nes realiai laimėtojų kaina yra nepagrįstai didelė.

Taip pažeidžiami ne tik pacientų interesai, bet ir sudaromos sąlygos neracionaliai naudoti valstybės biudžeto lėšas.

Ieškinyje teigiama, kad specialistams atlikus rinkos analizę pagal viešai prieinamą informaciją nustatyta, kad SAM sudarytos pirkimo sąlygos yra skirtos išimtinai vienam tiekėjui – tai pačiai "Tradintek" ir jo tiekiamai įrangai "GE HealthCare Revoliution CT". Mat šios įrangos techninės charakteristikos būtent ir atitinka ministerijos skelbiamo konkurso techninės specifikacijos reikalavimus. Kiti rinkoje veikiantys tiekėjai negali pasiūlyti techninės specifikacijos sąlygas atitinkančios įrangos, Taigi išvada – pirkime tiekėjų konkurencija apskritai neegzistuoja, nes SAM nustatyti reikalavimai yra pertekliniai ir nepagrįstai specifiniai.

Nepateikė ataskaitos

Jei techniniai reikalavimai eliminuoja iš konkurso kitus potencialius tiekėjus ir galbūt yra skirti vienam tiekėjui, yra įtarimų, kad toks konkursas neskaidrus ir galbūt yra tam tikrų susitarimų tarp paslaugos gavėjo ir tiekėjo.

"Neįsigilinus į situaciją sunku pasakyti, ar Sveikatos apsaugos ministerija, uzurpuodama iš jai pavaldžių įstaigų pirkimus, elgiasi teisingai. Praktika rodo, kad, perkant keletą vienodų įrenginių, galima tikėtis mažiausios jų pardavimo kainos. Tačiau tam būtina viena pagrindinė sąlyga – pirkime turi dalyvauti keletas potencialių tiekėjų, pirkimo sąlygos ir techniniai reikalavimai turi būti konkurencingi. Jei techniniai reikalavimai eliminuoja iš konkurso kitus potencialius tiekėjus ir galbūt yra skirti vienam tiekėjui, yra įtarimų, kad toks konkursas neskaidrus ir galbūt yra tam tikrų susitarimų tarp paslaugos gavėjo ir tiekėjo", – dienraščiui sakė VPT vadovė Diana Vilytė, paprašyta pakomentuoti susidariusią situaciją.

D.Vilytė nusistebėjo, kad SAM nėra pateikusi ne tik trijų kompiuterinės tomografijos aparatų pirkimo ataskaitos, nei informacijos, ar šis pirkimas yra pasibaigęs. Jei ne – tai kodėl.

Prisipažino klydusi

Dėl vieno iš dviejų minėtų SAM pirkimų – magnetinio rezonanso tomografijos aparato, skirto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms, pirkimo konkurse dalyvavusi bendrovė "Arbor Medical Corporation LT" su ieškiniu kreipėsi į teismą.

Buvo prašoma SAM sprendimą, kuriuo atmestos bendrovės pretenzijos atvirame konkurse, pripažinti neteisėtu ir panaikinti, taip pat pripažinti, kad techninės specifikacijos trys sąlygos yra perteklinės, ir jas panaikinti. Ieškinyje teismo prašyta už Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus ministerijai skirti alternatyvią sankciją – baudą.

Tačiau ieškinys teisme nebuvo nagrinėjamas – SAM pakėlė į viršų rankas pripažindama, kad buvo pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas ir sutiko su bendrove pasirašyti taikos sutartį.

"Organizuodamas naują pirkimą, atsakovas įsipareigoja laikytis teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti sąžiningą potencialių tiekėjų konkurenciją, atsižvelgiant į visas dėl iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtų pirkimų techninių specifikacijų projektų gautas motyvuotas pastabas ir pasiūlymus, jei jais nebus siekiama riboti konkurencijos ir diskriminuoti tiekėjos galimybės nupirkti tai, ko reikia racionaliai naudoti skirtas lėšas. Prieš paskelbiant naujo pirkimo sąlygas, atsakovas įgyvendins Viešųjų pirkimų įstatymo (…) numatytą galimybę prašyti nepriklausomų ekspertų, institucijų ar rinkos dalyvių konsultacijų, užtikrinant, kad tokiose konsultacijose bus sudarytos galimybės dalyvauti suinteresuotiems rinkos dalyviams, įskaitant ieškovą", – tokius įsipareigojimus teismo patvirtintoje taikos sutartyje prisiėmė SAM.

Tačiau panašu, kad prisiimti įsipareigojimai taikos sutartyje SAM yra ganėtinai sunkūs, – minėtas konkursas taip ir neįvyko.

Dienraštis ketino paprašyti situaciją, kai ministerija uzurpuoja iš pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus ir juose sąlygas nurodo galimam vienam tiekėjui, pakomentuoti sveikatos apsaugos ministro Aurelijos Verygos.

Viešumo nevengiantis politikas šįkart buvo atsitvėręs tylos siena: į tarnybinio telefono daugybę ne vienos dienos skambučius ministras nereagavo, o jam, kaip tautos į Seimą išrinktajam, priklausantis telefonas buvo išjungtas.

GALERIJA

  • A. Verygos ministerijoje proteguojami tik savi?
  • A. Verygos ministerijoje proteguojami tik savi?
Rašyti komentarą
Komentarai (34)

blefas

laikas vyti vyti vyti lauk šita kombinatorių kuo tylim šitam kolūkio fermos brigadininkui, kur matyta lauk nuo lovio ,ir dar skandalus reformos leidžia , blogi, ar čia ministro sveikatos reforma vyksta ,beprotystė sukišo ,lauk beproti užtenka atstatydinti, laikas ,,

Kas paims už pakarpos šį banditą?

TAI KĄ, VALDŽIASNUKIAI IR TOLIAU DARYS KĄ NORI? Tai kam reikalinga išsigandusi prezidentė? Ko ji tylį kaip prikrovus į ke,nes? Ko tyli taip vadinami sukriošę ir kiti "europarlamentarai"?

paciente

nemokama medicina, tik klausimas , kur tai yra, nesuprantu uz ka mokusveikatos draudima, gal kas paaiskins....
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS