Kauno Kristaus Priskėlimo bazilika nušvito nekasdieniškomis spalvomis | Diena.lt