Parašų pristatymas VRK dėl dalyvavimo EP rinkimuose | Diena.lt