Įvertino šalies maudyklų vandens kokybę: vienoje jų buvo nustatyta trumpalaikė tarša | Diena.lt

ĮVERTINO ŠALIES MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĘ: VIENOJE JŲ BUVO NUSTATYTA TRUMPALAIKĖ TARŠA

  • 0

Gavęs 111 maudyklų iš 120 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens tyrimų rezultatus liepos mėnesį, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) informuoja, kad tik vienoje maudykloje buvo nustatyta trumpalaikė tarša.

Liepos 2 d. vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje nustatytų mikrobiologinių parametrų reikalavimų Balžio ežero II paplūdimio maudykloje. Šioje maudykloje buvo nustatyta daugiau, nei leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens. Liepos 7 d. pakartotinai atlikus Balžio ežero II paplūdimio maudyklos vandens tyrimus, vandens kokybė jau atitiko higienos normos reikalavimus.

Pagal 2018 m. rugpjūčio 3 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą stebimų maudyklų sąrašą, informacija apie maudyklų vandens kokybę dar nėra gauta iš Kupiškio, Akmenės, Tauragės, Šilalės, Molėtų ir Širvintų rajonų maudyklų.

Gauta informacija ir apie 100 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje liepos 5 d. rastas prie Aujedo ežero poilsio zonos. Liepos 12 d. pakartotinai atlikus tyrimus šioje poilsio zonoje vandens kokybė jau atitiko reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles, primenama SMPLC pranešime. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija apie maudyklų vandens kokybę visuomenei paplūdimio informaciniuose stenduose būtų skelbiama operatyviai.

Išplitus melsvadumbliams ir nustačius arba darant prielaidą apie jų keliamą grėsmę sveikatai, institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą, turi vykdyti jų stebėseną vizualiai pagal sudarytą maudyklos vandens kokybės stebėsenos kalendorinį grafiką. Intensyvaus vandens žydėjimo metu turi atlikti melsvadumblių tyrimus ir, nustačius didesnį melsvadumblių kiekį nei 100 000 ląstelių/ml, turi būti draudžiama maudytis tol, kol išnyks grėsmė sveikatai, o esant daugiau nei 20 000 ląstelių/ml turi būti rekomenduojama nesimaudyti. Tyrimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kas dvi savaites tol, kol melsvadumblių kiekis sumažės iki mažiau nei 20 000 ląstelių/ml, sako Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras specialistai.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS