Kada pagaliau sumažės pacientų eilės? | Diena.lt

KADA PAGALIAU SUMAŽĖS PACIENTŲ EILĖS?

  • 1

Šiandien Sveikatos reikalų komitetas posėdyje baigė svarstyti Lietuvos Respublikos Prezidentės pateiktą Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo projektą ir teiks Seimui patobulintą jo versiją.

Viena iš pagrindinių problemų, kurią siūloma spręsti šiuo įstatymo projektu, yra pacientų laukimo eilės asmens sveikatos priežiūros (ASP) įstaigose. Siūloma įstatymą papildyti ir jame nustatyti maksimalius terminus per kuriuos pacientams turės būti suteikiamos atitinkamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamos ASP paslaugos, išskyrus atvejus, kai pacientas pats pageidauja paslaugą gauti vėliau.

Jeigu gydymo įstaiga dėl objektyvių priežasčių negalės suteikti paslaugos per įstatyme numatytus terminus, ji privalės užtikrinti, kad būtų atlikta paciento išankstinė registracija kitoje ASP paslaugas teikiančioje įstaigoje, kurioje ši paslauga būtų suteikta laiku.

Komitetas pritarė komiteto pirmininkės Dangutės Mikutienės pasiūlymui išbraukti įstatymo projekte nuostatą, kad tais atvejais, kai pacientui sveikatos priežiūros paslauga buvo suteikta praleidus įstatyme nustatytus terminus, negali būtų apmokėta iš PSDF biudžeto lėšų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal įstatymo projekto nuostatas, įstaigos privalės suteikti norimas ASP paslaugas pacientams, o šios paslaugos Seimo narių D. Mikutienės ir A. Matulo siūlymu, būtų visiškai apmokamos iš PSDF biudžeto net ir tais atvejais, kai būtų suteikiamos viršijant sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis numatytas finansavimo sumas.

Taip pat, siekiant išvengti šiuo metu egzistuojančios praktikos, kuomet pacientai registruojami, ribojant jų registravimosi terminus, įstatymo projektu siūloma nustatyti prievolę ASP įstaigoms pasiūlyti pacientui ankščiausią objektyviai įmanomą paslaugos suteikimo laiką ir registruoti visus pacientus jų kreipimosi į ASP įstaigą momentu, neribojant registravimosi terminų.

Be to, projektu siūloma įtvirtinti rodiklius, pagal kuriuos bus periodiškai vertinami valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rezultatai, o informacija apie ASP įstaigų vertinimo rodiklius bus skelbiama viešai, kad pacientai galėtų palyginti įstaigas pagal jų veiklos rezultatus ir turėtų galimybę patys analizuoti, kokiose gydymo įstaigose norimas sveikatos priežiūros paslaugas galima gauti greičiausiai.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Cha

Kad pacientui pasiūlys "ankŠčiausią" laiką - tikrai galima patikėti. Gydymo įstaigose ir šiap ankšta, dabar bus dar ankščiau.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS