JAV senatoriui R. J. Durbinui įteikta Aleksandro Stulginskio žvaigždė | Diena.lt