Kauno Mitinis Žvėris pasirodė vidurnaktį | Diena.lt