Šešios Kauno rajono mokyklos dalyvauja ES finansuojamame „Kokybės krepšelio“ projekte | Diena.lt

ŠEŠIOS KAUNO RAJONO MOKYKLOS DALYVAUJA ES FINANSUOJAMAME „KOKYBĖS KREPŠELIO“ PROJEKTE

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Šio tikslo siekia ir šiame projekte dalyvaujančios šešios Kauno rajono mokyklos.

Per dvejus metus visoms 180 projekto dalyvių (iš įvairių ES valstybių) numatyta skirti 24 mln. eurų. Lėšos bus skirtos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, edukacinėms aplinkoms kurti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir panašioms reikmėms finansuoti.

Anot Kauno rajono mero patarėjo Edmundo Mališausko, Garliavos Jonučių progimnazija buvo tarp 30-ties pirmųjų nuo 2019-ųjų į projektą pakviestų mokyklų. Šiai ugdymo įstaigai skirta 324 866 Eur Veiklos tobulinimo planui 2020–2021 m. įgyvendinti.

Šioje progimnazijoje jau dabar pastebimai pasikeitė biblioteka, atsirado dendrologinis takas, rengiamos gamtos mokslų, menų, muzikos laboratorijos, lauko klasės, teikiama papildoma pagalba gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams. Taip pat tobulinami mokytojų technologiniai, anglų kalbos įgūdžiai, kuriamos CLIL programos 2-4 ir 5-8 klasėms (integruotas anglų kalbos ir gamtamokslinių mokomųjų dalykų kursas), perkama įranga organizuojamoms probleminio mokymosi dienoms (PROMODI) tobulinti. Progimnazija atvira dalintis savo patirtimi ir projekto pabaigoje planuoja organizuoti respublikinę konferenciją, kurioje kitų mokyklų atstovus supažindins su įvykdyta veikla, pokyčiais ir jų nauda vietos bendruomenei.

Nuo šių metų rudens „Kokybės krepšelio“ projekte dalyvauja ir Čekiškės Prano Dovydaičio ir Piliuonos gimnazijos, Ežerėlio, Kulautuvos ir Šlienavos pagrindinės mokyklos. Šios ugdymo įstaigos, padedant konsultantams, pasirengė 2 metų Veiklos tobulinimo planus ugdymo kokybei gerinti. 2020–2021 mokslo metų laikotarpiu joms skirta 126 378 Eur. Pasak atstovų iš Kauno rajono savivaldybės, ji projekto vykdytojams paskyrė 15 proc. šių lėšų, – 24 345,9 Eur.

 

Rašyti komentarą
Komentarai (3)

Vieno dalyko nesuprantu

Ar priima vaikus į darželius, mokyklas, jei tik vienas iš tėvų registruotas Kauno rajone? Teko susidurti su tokia situacija, kad neskiria kompensacijos už privataus darželio lankymą, nes tėtis registruotas Kaune, kur ir jo įmonė. Tai ką, ir į valdišką rajono darželį mūsų nepriims? Parašykite kaip yra, ar grįžo tarybiniai laikai, kai registracija tapo svarbiau nei žmonės?

Kai mokiniai

tai krepšeliais patapo, mokytojai tik paslaugos tiekėjais, tai viskas tame švietime ir žlugo. Kol nesuprasime, kad žmogui, o ypač jaunam žmogui reikia nuoširdaus rūpesčio, dėmesio ir meilės, tol ir murkdysimės panašiuose projektuose kaip klampioje pelkėje.

Aha

keistai skamba...kokybės krepšelis...tai kr pinigai skiriami ? ar mokyktojų kokybei ar mokyklų takeliam trinkelėm kloti? jeigu sumaišoma tada bėda

SUSIJUSIOS NAUJIENOS