Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą | Diena.lt

ĮPRASMINANČIOS VEIKLOS AUGINA IR ŽMOGŲ, IR MIESTĄ

 • 0

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iniciatyva dešimtys uostamiesčio įstaigų surėmė pečius prasmingai misijai. Bendruomeniškos veiklos skleidžiasi įvairiausiose kasdienybės srityse, suteikdamos neįkainojamų verčių ne tik patiems įvairių projektų dalyviams, bet ir viso miesto gyvenimui.

Pritraukė tūkstančius

Nuo 2015-ųjų, kai Klaipėdos savivaldybės, nevyriausybinių bei verslo organizacijų pastangomis buvo įsteigta ši vietos veiklos grupė, nueitas jau ilgas kelias.

Bendradarbiaujant su miesto bendruomene 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos kertiniais akmenimis tapo gyventojų skaičiaus tikslinėje teritorijoje augimo, verslumo bei savanorystės skatinimas. Strategijai skirta beveik 1,5 mln. eurų Europos Sąjungos fondų, valstybės biudžeto bei apie 0,5 mln. eurų miesto savivaldybės lėšų.

Praėjusiais metais, įgyvendinant 21 projektą, į jo veiklas įsitraukė beveik 1,9 tūkst. dalyvių, ir tai pranoko lūkesčius – preliminariai skaičiuota, kad veiklose dalyvaus apie 1,2 tūkst. žmonių.

Klaipėdiečiai buvo kviečiami prisijungti prie įvairius poreikius atliepiančių tiek verslo, tiek ir socialinių paslaugų srities projektų.

Norintieji pradėti nuosavą verslą dėmesio nestokojo asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ projektui „Sėkmingo verslo startas“, kuris baigtas įgyvendinti 2021 m. Jo metu vyko mokymai, geriausių verslo planų konkursai, o jų laimėtojams suteikti verslo paramos paketai.

Kitas pernai įsibėgėjęs šios asociacijos vykdomas projektas „Verslo švyturys“ siūlo mokymus, kurie taip pat suteiks būtinų verslo pradžiai žinių bei pagerins praktinius įgūdžius, o daliai dalyvių teks ir finansinė parama verslo pradžiai.

Viešoji įstaiga „Bonumsolutio“ su partneriu – Klaipėdos rajono vietos veiklos grupe „Pajūrio kraštas“ susivienijo projekte „Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“, kuris orientuotas į gyventojų verslumo skatinimą bei bendradarbiavimą su vietos ūkininkais, gamintojais bei žvejais.

Nuo kūrybos iki verslo

Senojo turgaus pašonėje sėkmingai darbus tęsė verslo skatinimo erdvė – tai viešosios įstaigos „Kurianti partnerystė“ (projektas „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“) iniciatyva.

Čia pradėjusieji verslą dirba su užsakymais, klientais, tiekėjais, tai yra realiomis rinkos sąlygomis, tačiau saugioje aplinkoje, talkinant profesionalams, gali pažinti verslo subtilybes.

Kito, taip pat senamiestyje įgyvendinamo projekto „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ projekto (vykdo „Kūrybos gelmės“) esmė – neformalaus ugdymo paslaugos ekonomiškai neaktyviems asmenims. 2021 m. buvo organizuoti rūbų dizaino ir tekstilės technologijų, fotografavimo pagrindų mokymai, kuriuose dalyvavo 75 asmenys.

Socialinių mokslų kolegija praėjusiais metais tęsė projekto „Grožio ambasada“ veiklas, skirtas suteikti šiuolaikines estetinės kosmetologijos teorines žinias bei praktinius įgūdžius. Renginyje „Grožio ambasada“ sulaukta apie 100, o neformalaus profesinio ugdymo mokymuose ir praktiniuose užsiėmimuose – per 60 dalyvių.

Gyvenimas be atskirties

„Pabandom iš naujo“ – taip vadinasi viešosios įstaigos „Gyveni ir mokaisi“ įgyvendinamas projektas, kuriuo siekiama motyvuoti socialinės rizikos asmenis įgyti profesinę kvalifikaciją ir įsilieti į darbo rinką. Tam įrengta specializuota praktikos vieta, įsigyta būtinoji įranga. 2021 m. į projekto veiklas įtraukti 26 asmenys.

Praėjusiais metais veiklas tęsė ir didžiausias finansine apimtimi projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“. 2021-aisiais dirbtuvėse, dienos stovyklose, žygiuose ir gausybėje kitų renginių dalyvavo per 100 socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių.

Projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ įgyvendinanti viešoji įstaiga „Liberi“ dalyviams siūlo plačią veiklų paletę. 2021 m. suorganizuota dešimtys išvažiuojamųjų pažintinių išvykų, įvairios dirbtuvės, užsiėmimai bei edukacijos.

Įgyvendinant kitą projektą – „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ – buvo parengta 10 savanorių, įsigyta būtina įranga, surengtos išvykos, kūrybiniai užsiėmimai, skirti lavinti vaikų ir jaunimo saviraišką, gerinti savo socialinius gebėjimus.

Paremti sunkią akimirką

Šv. Pranciškaus onkologijos centro vykdomo projekto „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems“ dalyviai turi galimybę pasinaudoti įvairiuose užsiėmimuose teikiamomis paslaugomis. Projekto veiklose jau dalyvavo 229 asmenys.

Tęsiant projekto „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (vykdytoja – Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija) veiklas parengti savanoriai, įsigyta reikalinga įranga, o neįgaliesiems skirtomis paslaugomis pasinaudojo 140 asmenų.

2021 m. sėkmingai įgyvendintas ir viešosios įstaigos „Ori senatvė“ projektas „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“. Per trejus metus apmokytas būrys savanorių, taip pat pasiūlyta gausybė užsiėmimų, socialinių bei kultūrinių paslaugų – veiklose dalyvavo beveik 150 asmenų.

Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centro projekto „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ metu buvo paruošta net 60 savanorių, o paslaugos suteiktos daugiau nei 130 asmenų.

2021 m. panašios veiklos nestigo ir Klaipėdos samariečių bendrijai (projektas „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“): parengta grupė savanorių, projekto dalyviams organizuoti turiningi užsiėmimai, renginiai.

Projekto „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ vykdytojas Socialinių paslaugų informacijos centras rūpinosi pagalba gaunant socialines ir kitas paslaugas, konsultacijas teikdamas ne tik įstaigoje, bet ir klientams patogiu būdu.

Papildė nauji projektai

2021 m. Strategijos rezerviniam sąrašui, skirtam COVID-19 pasekmėms mažinti, skyrus beveik 500 tūkst. eurų paramos lėšų, plėtojami dar 5 papildomi projektai – į jų veiklas bus įtraukta apie 700 klaipėdiečių.

„Kūrybinių industrijų lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“ projekto metu bus sukurta ir įveiklinta bendradarbystės erdvė kūrybinių industrijų verslams, „Kūrybinio verslo žingsniai“ organizuos mokymus ir suteiks realią paramą pradedant verslą. Abu juos įgyvendins „Kūrybos gelmės“.

Socialinių mokslų kolegija (projektas „Verslo akseleratorius“) inicijuos plataus masto mokymus jauno verslo atstovams, o geriausi dalyvių rezultatai bus įvertinti startiniais krepšeliais verslo pradžiai.

Viešosios įstaigos „Trečiasis amžius“ vykdomo projekto „Bendrystės tiltai“ tikslas – padedant savanoriams, teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems senjorams.

„Apeirono teatras“ projektu „Prevencinė sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“ išsikeltų tikslų sieks pasitelkdamas profesionaliuoju menu paremtą veiklą. Su išsamia ataskaitos versija galima susipažinti www.klaipedosvvg.lt.

GALERIJA

 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
 • Įprasminančios veiklos augina ir žmogų, ir miestą
Organizatorių nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS