Klaipėdos miesto savivaldybės COVID-19 valdymo ir pagalbos verslui priemonių planas 2021 metams | Diena.lt

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS COVID-19 VALDYMO IR PAGALBOS VERSLUI PRIEMONIŲ PLANAS 2021 METAMS

  • 3

Suprasdama sudėtingą verslo situaciją dėl pandeminės situacijos ir besitęsiančio karantino, Klaipėdos miesto savivaldybė parengė pagalbos priemonių 2021 metais projektą. Jį palankiai įvertino savivaldybės socialiniai partneriai – Klaipėdos pramonininkų asociacija, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, dar šį mėnesį sprendimo projektas dėl pagalbos priemonių paketo bus teikiamas svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.

Kaip ir ankstesniais metais, 2021 m. numatytas COVID-19 valdymo bei pagalbos priemonių paketas verslui, NVO ir klaipėdiečiams sąlyginai suskirstytas į 3 dalis: viruso plitimo suvaldymas mieste, siekimas išsaugoti darbo vietas ir klaipėdiečių pajamas bei parama verslui.

Priemonės viruso plitimui mieste sustabdyti

2020 m. savivaldybė šiam tikslui iš miesto biudžeto skyrė 1 243 600 Eur, šiais metais planuojama skirti – 600 tūkst. Eur.

Pagrindinės veiklos kryptys išliks tos pačios kaip 2020 m.:

aprūpinimas medicininėmis apsaugos priemonėmis;

saugumo viešosiose erdvėse užtikrinimas (patalpų, transporto dezinfekcija, aprūpinimas medicininių atliekų konteineriais);

saviizoliacijos užtikrinimas (izoliuotų asmenų apgyvendinimas, izoliuotų asmenų maitinimas, pervežimų į Mobilų punktą bei sergančiųjų pervežimų į namus ir saviizoliacijos vietas užtikrinimas);

Mobilaus punkto ir Karščiavimo klinikos išlaikymas.

Priemonės išsaugoti darbo vietas NVO sektoriuje ir klaipėdiečių pajamas

2020 m. savivaldybė šiame sektoriuje suteikė lengvatų už daugiau nei 1 mln. Eur, šiais metais planuojama tęsti praėjusių metų veiklas.

Atleidimas nuo įmokų už ugdymą:

savivaldybės neformalaus ugdymo įstaigose;

pailgintose dienos grupėse savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose;

savivaldybės sporto mokyklose;

savivaldybės lopšeliuose-darželiuose.

Darbo vietų NVO išsaugojimas

mokesčių kompensavimas ne savivaldybės ugdymo įstaigoms (darželiams, sporto klubams, neformalaus ugdymo įstaigoms). Šiuo metu ne savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 527 vaikai, o privačius sporto klubus lanko 2 900 vaikų.

Priemonės verslui

2020 m. pagalbos priemonių paketo vertė verslui siekė daugiau nei 516 tūkst. Eur, 2021 m. planuojamų priemonių vertė – 733 200 Eur.

Šiais metais ypatingą dėmesį numatyta skirti pandemijos stipriausiai paveiktiems svetingumo sektoriuje dirbantiems verslams, į kurių veiklos skatinimą ir lengvinimą nukreipta didžioji dalis priemonių:

Atleidimas nuo vietinių rinkliavų:

už leidimų prekybos ir paslaugų teikimą miesto viešosiose vietose išdavimą – už visus 2021 m. (vertė: 2020 m. – 84 tūkst. Eur, 2021 m. – 84 tūkst. Eur.);

už leidimų įrengti išorinę reklamą ant Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijų išdavimą – viso karantino laikotarpiu (vertė: 2020 m. – 50 tūkst. Eur, 2021 m. – 60 tūkst. Eur).

Mokesčių sumažinimas bei atidėjimas:

nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčiai (vertė: 2020 m. – 314 tūkst. Eur, 2021 m. – 531 200 Eur). Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sudarytą pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, 10 proc. bus sumažinti mokesčiai už komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą už visus 2021 metus. Svetingumo sektoriaus įmonėms (EVRK skyrius 56 (maitinimo ir gėrimų teikimo veikla) ir klasė 55.10 (viešbučių ir panašių laikinųjų buveinių veikla)), įtrauktoms į VMI sudarytą pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, siūloma 40 proc. sumažinti mokesčius už komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą už visus 2021 metus;

savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio lengvata (vertė: 2020 m. – 10 347 Eur). 30 proc. karantino laikotarpiui siūloma mažinti nuomos mokestį savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininkams, kurie dėl paskelbto karantino negalėjo vykdyti veiklos arba jų veikla buvo apribota;

savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio atidėjimas. Iki karantino pabaigos ir vienam mėnesiui po karantino režimo pabaigos siūloma atidėti nuomos mokesčio mokėjimą su galimybe nuomos mokesčio sumą išmokėti per ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį;

nekilnojamojo turto mokesčiai verslo subjektams, veikiantiems Senamiestyje, centre ir Smiltynėje (vertė: 2020 m. – 57 587,95 Eur, 2021 m. – 58 tūkst. Eur). Bus tęsiamas nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimas asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais bei turizmo skatinimu.

Verslo sąlygų lengvinimas:

parama lauko kavinėms apsirūpinant dezinfekciniu skysčiu. Planuojama tęsti praėjusių metų gerąją patirtį ir lauko kavines nemokamai aprūpinti dezinfekciniu skysčiu, skirtu saugiai aplinkai užtikrinti;

išduodamų leidimų lengvatos. Siūloma lengvinti sąlygas verslo subjektams, norintiems užsiimti ar plėsti lauko kavinių, maisto furgonų ar kitas veiklas, kurioms reikalingi savivaldybės administracijos išduodami leidimai;

komunalinių paslaugų lengvatos. Verslui ketinama siūlyti lengvatines komunalinių atliekų rinkliavos bei mokesčių už kitas suteikiamas komunalines paslaugas sąlygas.

Veiklos skatinimas:

paramos verslui projektai (vertė: 2020 m. – 139 157 Eur, 2021 m. – 212 149 Eur). Siūloma tęsti kofinansavimą per VVG vietos plėtros strategiją vykdomiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) plėtros projektams bei savivaldybės SVV paskatas;

savivaldybės vykdomų projektų tęstinumo užtikrinimas. Siekiama nestabdyti vykdomų veiklų, išlaikyti užsakymų verslui srautą ir taip skatinti bei stimuliuoti ekonomiką: numatyta tęsti ir spartinti savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų priemonių, investicinių projektų vykdymą; savivaldybė aktyviai ieško galimybių papildomai skolintis ir užtikrinti nepertraukiamą veiklų ir projektų finansavimą; dalyvaujama visose valstybės siūlomose programose siekiant gauti ES finansavimą, valstybės investicijų programos lėšas.

Rašyti komentarą
Komentarai (3)

sputnikas, labai pavojingas koncervams

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė abejoja rusų sukurtos vakcinos „Sputnik V“ veiksmingumu ir teigia, kad Vladimiras Putinas ją pasauliui siūlo, kaip dar vieną hibridinį ginklą skaldyti ir valdyti.Ypac sis skiepas pavojingas koncervatoriui,pasiskiepijus sis nevagia ,nemeluoja ,nekeicia zmonos ,neplauna lenzbergam uzpakalius ,tampa normaliu lieciamu tautieciu.

Pastebejimas

Absurdas, savivaldybė padės tik su savivaldybe susijusiomis įmonėmis! O kiti verslai, kurie negali vykdyti veiklos dėl jūsų uždarymo? Juk jie ne patys užsidarė, jus uždarė! Ir ne vieno žodžio, kad pasistengs patraukti turistus iš Klaipėda vasara kažkuo juos sudominant. Nieko nedirba šitą miesto valdžia, kiekvienas iš jų rūpinasi tik savo gerove. Dugnas bl Tai kokio velnio mes dirbome, sąžiningai mokėdami nemažus mokesčius o gavome špyga! Tai nx, sėdim šešėlyje ir rūpinamės kiekvienas už save.

Parama

Sa ivaldybės saviems atlieku tvarkymui tai Taraškwvičiui ir savi aldybės žjūrkėms sulindusiems ....

SUSIJUSIOS NAUJIENOS