Seimas svarstys siūlymą mokslininkų atlyginimus kitąmet didinti 13 proc. | Diena.lt

SEIMAS SVARSTYS SIŪLYMĄ MOKSLININKŲ ATLYGINIMUS KITĄMET DIDINTI 13 PROC.

Seimas svarstys Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, pagal kurias mokslininkų, tyrėjų algos nuo kitų metų sausio didėtų 13 procentų.

„Pri­ta­rus pa­kei­ti­mams, vals­ty­bi­niuo­se moks­lo ty­ri­mų ins­ti­tu­tuo­se vy­riau­sio­jo moks­lo dar­buo­to­jo pa­rei­gi­nė al­ga bru­to, įskai­tant ba­zi­nio dy­džio di­dė­ji­mą, ga­lė­tų kil­ti nuo 241 iki 434, vy­res­nio­jo moks­lo dar­buo­to­jo – nuo 210 iki 338, moks­lo dar­buo­to­jo ty­rė­jo, moks­li­nin­ko sta­žuo­to­jo – nuo 210 iki 257 eu­rų, jau­nes­nio­jo mo­ks­lo darbuotojo – nuo 201 iki 238 eu­rų“, – šią savaitę pristatydama pakeitimus Seime sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Projektui po pateikimo buvo pritarta „už“ balsavus 113 Seimo narių ir vienam susilaikius. Toliau pataisas svarstys Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, į plenarinį posėdį svarstymui projektas turėtų grįžti lap­kri­čio 10 die­ną.

Pataisomis numatyta visoms mokslo įstaigų pareigybių grupėms 10 proc. padidinti pareiginės algos koeficientų dydžių apatines ir viršutines ribas – vadinamąsias šakutes. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skaičiuoja, kad atlyginimai dėl to vidutiniškai augtų 13 procentų. Numatyta, kad tam biudžete prireiks apie 3,1 mln. eurų.

Algos augtų institutų direktoriams, mokslo sekretoriams, taip pat vyriausiems, vyresniesiems, jaunesniesiems mokslo darbuotojams, mokslo darbuotojams, tyrėjams, mokslininkams stažuotojams.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) aiškinamajame rašte pažymi, kad dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimai yra „pernelyg maži ir nekonkurencingi šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje“, o nuo 2009-ųjų įstrigę mažiausiai uždirbančių mokslininkų atlyginimai didėti pradėjo tik 2017-aisiais.

Pasak ministerijos, sparčiai didėjant visų sektorių darbuotojų atlyginimams Lietuvoje, akademinių darbuotojų darbo užmokesčio augimas nėra pakankamas.

ŠMSM duomenimis, 2018-aisiais mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimai buvo padidinti vidutiniškai 20 proc., 2019-aisiais – dar 16 proc., 2020-aisiais – dešimtadaliu. Pernai asistentų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų algoms skirta dar 5,2 mln. eurų, šiemet akademinių ir neakademinių darbuotojų atlyginimai pakelti vidutiniškai 12,5 procento.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Baikit vieną kartą

Akademikas yra tapę visokie padugnės, kur tarybiniais metais knygas senas vogė iš bažnyčių, senelių, bibliotekų kurios buvo prie mažesnių miestelių. Visokie balkonai kur tik po 50 metų patys būdami išsigimėliai vedė kitą dar labiau defejtyvią ur po tris degradus į pasaulį paleido. Paskui visas toks defektyviųjų balaganas tiesiog atviru tekstu iš studentų reikalauja grynųjų, susimokėt už prastas paskaitas, už veblenimą kokioje nors komisijoje ar parašo padėjimo kai tai yra jų darbo prievolė. Juokias visi iš profesorių vaikų, nes išsigimę, idiotai, senų ir nukvakusių tėvų vaikai, dažnu atveju orasigėrę ir narkomanai, negabūs, fiziškai paliegę, bjaurūs. Kokie čia dar algų didinimai? Prie sunkių darbų tuos veltėdžius išsigimusius kartu su jų degradaus vaikais ir į gyvulius panašiomis žmonomis

SUSIJUSIOS NAUJIENOS