Seimui – raginimas neratifikuoti Stambulo konvencijos | Diena.lt

SEIMUI – RAGINIMAS NERATIFIKUOTI STAMBULO KONVENCIJOS

Krikščionių sąjunga primygtinai ragina Seimą „nekelti teisinės suirutės, nesupriešinti visuomenės ir negriauti kultūros bei etikos tradicijų, neratifikuoti Stambulo konvencijos, o kovoje su smurtu tobulinti esamą teisinę bazę“.

Tai sakoma Krikščionių sąjungos pareiškime, kurį pasirašė jos pirmininkas, buvęs Seimo narys  Rimantas Jonas Dagys.

„Stambulo Konvencija (pasirašyta 2011 m.) dėl daugelio priežasčių negali būti teisinė bazė kovai su smurtu dėl daugelio priežasčių. Jos ratifikavimas, o ypač jos įgyvendinimas, būtų itin žalingas teisiniu, politiniu socialiniu ir moraliniu požiūriu. (...) Konvencija įpareigoja naikinti visas tradicijas ir papročius, kurie grindžiami stereotipiniais lyčių vaidmenimis į lyčių skirtingumo ir papildomumo principą, įtvirtintą ir Lietuvos įstatymuose, bei naikinti su tuo susijusias kultūrines normas, tradicijas, papročius, nes klaidinančiai laiko tai smurto šaltiniu, o tai prieštarauja sveikam protui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 37 straipsniui: „Piliečiai, .... turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius“, – sakoma Krikščionių sąjungos pareiškime.

Jame pažymima, kad konvencija sujaukia ir egzistuojančią teisinę sistemą, įsakmiai reikalaudama įvesti šalies konstitucinei sandarai prieštaraujančias nuostatas bei diskriminaciją atskirų visuomenės grupių atžvilgiu, pavyzdžiui, konvencija vartoja Lietuvos teisėje neegzistuojančią „socialinės lyties“ (gender) sąvoką, numato draudimą diskriminuoti „dėl socialinės lyties tapatybės“.

Konvencija įpareigoja naikinti visas tradicijas ir papročius, kurie grindžiami stereotipiniais lyčių vaidmenimis į lyčių skirtingumo ir papildomumo principą, įtvirtintą ir Lietuvos įstatymuose.

„Tai reiškia, kad diskriminavimu galėtų būti laikomas atsisakymas pripažinti asmens pageidaujamą „socialinę lyties tapatybę“ tiek privačioje, tiek viešoje aplinkoje, įskaitant švietimo ir ugdymo įstaigas. Taip daugumai Lietuvos piliečių būtų atimta teisė vadovautis prigimtine (biologine) lyties samprata, o su tuo nesutinkantys būtų persekiojami „už diskriminaciją“, šia ideologija suinteresuotų asmenų ar grupių“, – mano Krikščionių sąjunga.

Ji savo pareiškime pažymi, kad Lietuvos visuomenė vyrus ir moteris laiko lygiaverčiais, bet kartu pripažįsta prigimtinius lyčių skirtumus, kurie duoda pagrindą šeimos sukūrimui, praturtina kultūrą ir visuomenę, įgaliną kurti gerovę.

„Šalių, ratifikavusių ir neratifikavusių Stambulo Konvenciją patirtis rodo, kad tai nesumažina smurto protrūkių, o tik sukelia nereikalingas įtampas ir priešpriešas tarp visuomenės grupių, griauna švietimo, lytinio bei tautinio – patriotinio auklėjimo pagrindus, tautinės kultūros paveldą, sukelia painiavą teisinėje sistemoje, visose gyvenimo srityse, kuriose yra svarbi prigimtinė lyties samprata. Tuo labiau, kad nėra jokių įrodymų, jog „stereotipinių moterų ir vyrų vaidmenų“ naikinimas gali nors kiek padėti kovoje su smurtu. Lietuvos teisinė sistema remiasi visų asmenų lygybės principu. Mūsų šalies įstatymai moterims nustato tokias pat teises kaip ir vyrams, draudžia diskriminaciją bei numato kovai su smurtu prieš abiejų lyčių asmenis reikalingas nuostatas“, – tvirtina Krikščionių sąjunga.

Ypatingą susirūpinimą šiai partijai kelia konvencijoje numatytas reikalavimas medžiagą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ įtraukti į visas privalomo vaikų ugdymo programas.

„Ši prievolė prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 str. įtvirtintai prigimtinei tėvų teisei „nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“, – įsitikinęs Krikščionių sąjungos lyderis R. J. Dagys.

Krikščionių sąjunga mano, kad Stambulo konvencijos siūlomos priemonės yra „akivaizdus siekis suardyti visuomenę ir jos socialinę sistemą, paversti ją sankaupa žmonių, kurie būtų pasimetę savo tapatybėje, įgyvendinti viešo ir privataus gyvenimo stebėjimą ir kontrolę, pasitelkiant politines galias, nacionalines ir tarptautines organizacijas, pajungiant švietimo sistemą, žiniasklaidos, kultūros ir laisvalaikio priemones“.

Krikščionių sąjunga sako griežtai smerkianti smurto šeimose apraiškas, tiek prieš moteris, tiek prieš vaikus.

„Dabartinė pandemijos  situacija ir jos sukeltos pasekmės verčia ieškoti naujų prevencijos formų netobuloje Lietuvos teisinėje bazėje. Stiprinant šeimos instituciją, palaikant krikščioniškos dvasios tradicijas, keliant gyvenimo kokybę, auklėjant žmones savitarpio pagarbos dvasia galima sumažinti smurtą“, – sakoma partijos pareiškime.

Krikščionių sąjunga mano, kad moralioji visuomenės patirtis, lyčių ir kartų harmonija yra pagrindas smurto prevencijai.

Rašyti komentarą
Komentarai (8)

deinis

Šį straipsnį privalu perskaityti visoms moterims,kurios dirba seime ir vadovaujamose pareigose ,kad nekiltų minčių su tuo Strazburų ,viskas aiškiai išdėstita kaip konstitucijoje ir be referendumo negali būti nei kalbos ,bet nežinau kaip joms pranešti .

Referendumas

Kas gali pritarti žmonių dauginimosi genocidui?..

Anonimas

koks Stambulas lietuvoj gal aprisim galvas candromis gal alachui melstis pradesim kiek uzsienyje musu moteru istekejo uz gudruciu musulmonu kurie nustodavo dirbti tik mesdavosi o jos rurejo dirbti namus islaikyti ir kruva vyro biciuliu kurie ateidavo kartu mestis
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS