Valstybės tarnybos departamentui siūlomos naujos funkcijos | Diena.lt

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTUI SIŪLOMOS NAUJOS FUNKCIJOS

Valstybės tarnybos įstatyme siūloma reglamentuoti Valstybės tarnybos departamento statusą, funkcijas, priežiūrą ir kontrolę.

„Valstybės tarnybos departamentas yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką valstybės tarnybos srityje ir ją įgyvendinanti“, – taip papildyti Valstybės tarnybos įstatymą siūlo jo pataisas įregistravę Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos nariai.

Pagal siūlomą projektą, Valstybės tarnybos departamentas prižiūri, kaip įgyvendinamas Valstybės tarnybos įstatymas atlieka patikrinimus įstaigose, taip pat tiria asmenų pranešimus, skundus ir prašymus,  konsultuoja valstybės tarnybos klausimais.

Projektą parengę socialdemokratai tikisi, kad naujos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos padės spręsti ginčus, kylančius tarp tarnautojų ir įstaigų, užtikrins tinkamą ir kokybišką viešojo administravimo paslaugų teikimą,  valstybės tarnautojų tarnybinės etikos principų laikymąsi bei tarnybinės/materialinės atsakomybės neišvengiamumą.

Projekto autorių nuomone, Valstybės tarnybos departamentas, vykdydamas priežiūrą ir kontrolę, mažins socialinius ir teisinius konfliktus, kas prisidės prie valstybės tarnybos įvaizdžio bei patrauklumo gerinimo.

Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, Valstybės tarnybos departamentas yra vienintelė viešojo administravimo funkcijas vykdanti institucija Lietuvoje, kurios statusas nėra įtvirtintas įstatyme.

„Šiuo metu joks subjektas nevykdo Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo priežiūros ir nenagrinėja su tuo susijusių skundų“, – sako projektą parengę Seimo nariai.

Jų duomenimis, pastaraisiais metais pastebima tendencija, kad tarnybiniai ginčai sudaro didelę dalį administraciniuose teismuose nagrinėjamų administracinių bylų (apygardų administraciniuose teismuose – 20 proc., Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – apie 11 proc. visų nagrinėjamų bylų).

Valstybės tarnybos įstatymo pataisas įregistravo Socialdemokratų partijos frakcijai priklausantys Seimo nariai Kęstutis Vilkauskas, Eugenijus Sabutis, Julius Sabatauskas, Rasa Budbergytė, Orinta Leiputė, Gintautas Paluckas, Tomas Bičiūnas, Vidmantas Kanopa.

Seimo teisininkai siūlo atsiklausti Vyriausybės nuomonės

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas skeptiškai vertina siūlymą pakeisti dabartinį Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teisinį statusą ir nustatyti, kad ši įstaiga turi ne įstaigos prie ministerijos, o Vyriausybės įstaigos statusą.

Seimo teisininkai sako, kad siūlomas reguliavimas svarstytinas, kadangi šios įstaigos statusas iš Vyriausybės įstaigos į įstaigą prie Vidaus reikalų ministerijos buvo pakeistas tik 2019 m. sausio 1 d.

„Todėl sprendimas vėl keisti šios įstaigos teisinį statusą turėtų būti priimamas tik konkrečių analizių pagrindu, apsvarsčius visas galimas teisinio reguliavimo alternatyvas, įvertinus galimas teigiamas ir neigiamas jų pasekmes“, – sakoma Seimo Teisės departamento išvadoje. 

Seimo teisininkai siūlo dėl įstatymo pataisų pasiteirauti Vyriausybės nuomonės.

„Atsižvelgiant į Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro kompetenciją valstybės tarnybos valdymo srityje, taip pat į tai, kad projektu yra siūloma nustatyti, kad Valstybės tarnybos departamentas yra Vyriausybės įstaiga, o nebe įstaiga prie ministerijos, siūlome dėl teikiamo įstatymo projekto gauti Vyriausybės išvadą“, – savo išvadoje pataria Seimo Teisės departamentas.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Baikite vieną kartą juokinti

Išsivalyti reikia pirma personalą. Ar tinka valstybės tarnyboje narkomanai? O idiotai su MRU diplomais? Ar gali beraštis būti teisininku dedančiu svarbiausią parašą vienoje ar kitoje ministerijoje ar banke, kai lemiama dotacijų skirstymo klausimai ar paskolos? Ar gali kirumpuoto ir pedofila ar zoofilo prokuroro narkomanė duktė dirbti Seime patarėja? O ministru gali būti idiotėlis atmintinai iškilęs jam parengtus tekstukas ir realiai net bendrojo lavinimo mokyklos 10 klasių dėl idiotizmas nebaigęs - URM atvejis?

SUSIJUSIOS NAUJIENOS