Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus | Diena.lt

ARKIVYSKUPAS G. GRUŠAS: DRĄSIAI, PASITIKĖDAMI DIEVU, EIKIME PER IŠBANDYMUS

Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos proga Vilniaus Arkikatedroje aukodamas šventąsias Mišias arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė, kad tautos kelias, kaip ir žmogaus gyvenimo kelias, yra kupinas išbandymų, kurie grūdina ir augina.

Pasitikint Dievu išbandymus galima įveikti, sustiprėti ir būti sėkmingiems. Kurdami šiandienos valstybę, turime sekti protėvių pavyzdžiu, semtis išminties iš savo istorijos.

„Popiežius Pranciškus, atvykęs pas mus praėjusių metų rugsėjį, savo pirmoje kalboje Simono Daukanto aikštėje, cituodamas mūsų himno žodžius, ragino mus semtis stiprybės iš savo praeities. Pažindami savo tautos istoriją, mes galime semtis išminties iš protėvių, pasimokyti, kaip gyventi. (...) Išganymo istorija kupina tokių atvejų, kai Dievas parengia kelią ir pašaukia bendradarbių, nors iš šalies atrodo, kad vyksta tik nelaimės ir tragedijos. Tą galima matyti ir Jėzaus kilmės istorijoje, kai visi pranašai ruošia kelią jo įsikūnijimui. Tą regime ir Kristaus Bažnyčios istorijoje – Geroji Naujiena ne be vargų ir aukų pasklido po visą pasaulį. Todėl mums taip svarbu semtis išminties iš savo istorijos, mokytis iš pirmtakų“, – sakė Vilniaus arkivyskupas G. Grušas.

Arkivyskupas G. Grušas pabrėžė ypatingą dėkojimo svarbą. Lietuva, pasak jo, tikrai turi už ką dėkoti Dievui.

Nepaprastai svarbu sugebėti skaityti laiko ženklus ir išgirsti Viešpaties balsą. Kaip tai daryti? Pirmiausia reikia dėkoti.

„Nepaprastai svarbu sugebėti skaityti laiko ženklus ir išgirsti Viešpaties balsą. Kaip tai daryti? Pirmiausia reikia dėkoti. Dėkojimas padeda atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime, atpažinti jo artumą. Mes turime už ką dėkoti – už beveik 30-ties metų laisvės kelią, už mūsų narystę laisvų šalių sąjungose, kurios padeda užtikrinti mūsų laisvę, už demokratinę santvarką, kurioje ramiai ir taikiai keičiasi valdžios, paisoma piliečių balso. Galime dėkoti už laisvę ramybėje garbinti Dievą ir svetingai priimti ateitį. Dėkoti Dievui, kaip ir jis pats mus kviečia, švenčiant šventąsias Mišias (net ir pats žodis Eucharistia graikų kalboje reiškia dėkojimą)“, – pabrėžė arkivyskupas G. Grušas.

Pasak arkivyskupo, norint taikiai ir teisingai gyventi, būtina laikytis tiesos ir likti Kristaus šviesoje, kad ir kokie išbandymai nutiktų. Tai liečia kiekvieną žmogų ir valstybę.

„Nors ir dėkojame už Dievo dovanas, visgi žinome, kad eiti Dievo pašaukimo keliu nėra lengva, šis kelias nebūna be išbandymų. Šiandienos Evangelijoje girdėjome, kaip Jėzus, siųsdamas savo mokinius vykdyti jiems patikėtą misiją, juos mokė: „Štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai“ (Mt 10, 16). Taip elgtis Jėzaus mokiniai ir mes galime vedami Dievo Dvasios, Tiesos Dvasios. Malda, reguliari malda padeda išgirsti Dievo Dvasios kalbėjimą mūsų širdyje ir sąžinėje. Tačiau gyventi moraliai ir daryti teisingus sprendimus – dažnai nepopuliaru ir, kaip liudija istorija, neretai tokie žmonės yra persekiojami tiek dėl asmeninių, tiek – kaip matome daug kur pasaulyje ir šiandien – dėl religinių motyvų. Evangelijoje girdėjome, kad to ir galima tikėtis. Ir nors toks krikščionio likimas yra tikėtinas, vis dėlto vienintelis kelias į tikrąją palaimą yra laikytis tiesos, likti Kristaus šviesoje“, – sakė arkivyskupas G. Grušas.

Šventųjų Mišių homilijoje arkivyskupas G. Grušas citavo Šv. Motinos Teresės žodžius apie žmogaus misijos šiame gyvenime esmę.

„Žmonės dažnai elgiasi neišmintingai, nelogiškai ir egocentriškai.

Vis dėlto – atleiskite jiems.

Jei esate geri, jus gali apkaltinti savanaudiškumu ir slaptais kėslais.

Vis dėlto – būkite geri.

Jei jums sekasi, įsigysite ir netikrų draugų, ir mirtinų priešų.

Vis dėlto – tegul jums sekasi.

Jei esate dori ir nuoširdūs, žmonės gali jus apgaudinėti.

Vis dėlto – būkite dori ir nuoširdūs.

Tai, ką statėte metų metus, kažkas gali sugriauti per vieną naktį.

Vis dėlto – statykite.

Jei surasite ramybę ir laimę, žmonės gali jums pavydėti.

Vis dėlto – būkite laimingi.

Gerus jūsų darbus žmonės rytoj tikriausiai pamirš.

Vis dėlto – darykite gerus darbus.

Atiduokite pasauliui tai, ką turite geriausia.

Matote, galiausiai viskas yra tarp jūsų ir Dievo; tai niekados nėra tarp jūsų ir jus supančios aplinkos“ – Šv. Motiną Teresę citavo arkivyskupas G. Grušas.

Arkivyskupas paragino visus Lietuvos žmones sekti sekti šventųjų pavyzdžiu, skaityti laiko ženklus, už viską dėkoti ir drąsiai pasitikėti Dievu.

„Dievo planas pildosi. Šiandien prezidentas pradeda naują savo pašaukimo etapą, o mes verčiame naują savo tautos istorijos puslapį. Mums visiems, kad ir koks būtų mūsų pašaukimas, reikia likti ištikimiems Dievo Žodžiui ir savo sąžinei. Skaitykime laiko ženklus, už viską dėkokime ir drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus. Kaip yra kartojęs palaimintasis Jurgis Matulaitis, blogį nugalėkime gerumu. Amen“, – šv. Mišių homiliją baigė arkivyskupas G. Grušas.

GALERIJA

 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
 • Arkivyskupas G. Grušas: drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus
Rašyti komentarą
Komentarai (8)

Pasaulietinės Lietuvos pilietis

Štai Prezidentas Seime prisiekė dievui ( jo vardas nepagarsintas), katedroje jį Grušas apdūmino dūmais, atliko kitus burtininkavimo veiksmus ir apšėrė dievo kūnu ( tiesa kraujo nemačiau geriant). Ar gali Prezidentas vykdyti savo konstitucines pareigas - ,,būti visiems lygiai teisingas", kada jis pasiveda tik vienos religinės grupuotės dievui? O kaip tada kitų religijų žmonės, kaip iš vis netikintieji jokiais dievais? Juk prezidentas, suvalgęs Jėzaus kūną, privalo net nepripažinti kitų religinių konfesijų, jes priesaikaujamas dievas Nr 1 įsakė : neturėk kitų!

Bažnyčios kanonas

O kodėl Prezidentą pasodino kairėje bažnyčios pusėje? Tai moterų pusė. Kiek žinau iš savo vaikystės praktikos į vyrą atsisėdusį moterų pusėje būdavo žiūrima kreivai. O moteris iš vyrų pusės paprašydavo sugrįšti į savają, tai laikyta išsišokimu.

dar grusui-

Keista, kad tavo snukis toks nusipenėjęs, as turbut daugiau ir valgau, ir gero vynelio pageriu, bet TOKIOS harios tikrai neturiu. Daryk išvadas kryžiuoti.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS