Maudyklų vandens tyrimai antrąją liepos mėnesio pusę buvo blogesni nei birželį | Diena.lt

MAUDYKLŲ VANDENS TYRIMAI ANTRĄJĄ LIEPOS MĖNESIO PUSĘ BUVO BLOGESNI NEI BIRŽELĮ

Kai kuriose šalies maudyklose antrąją liepos mėnesio pusę vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų, praneša Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC), įvertinęs maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus. Liepos mėnesį atliktų vandens tyrimų rezultatai buvo blogesni, palyginti su birželio mėnesio rezultatais. Birželį trumpalaikės taršos maudyklose nebuvo nustatyta, o liepą tarša nustatyta 4 maudyklose.

Liepos antrojoje pusėje trumpalaikė tarša, daugiau žarninių enterokokų nei leidžiama, buvo nustatyta liepos 15 d. Lazdijų rajono Ančios ežero maudykloje – 2 kartus daugiau, Anykščių rajono Rubikių ežero maudyklose − 1,2 karto daugiau Liepos 19 d. Šiaulių miesto Prūdelio tvenkinio maudykloje žarninių enterokų lazdelių nustatyta 1,7 karto daugiau nei leidžiama. Pakartotinai atlikus tyrimus liepos 29 d. Ančios ežero, liepos 22 d. Rubikių ežero, liepos 23 d. Prūdelio tvenkinio maudyklose taršos nebenustatyta. Šiuo metu, kaip teigiama SMLPC pranešime, visi gautų maudyklų tyrimų rezultatai atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus. Kol kad dar nėra gauta vandens tyrimų rezultatų iš Druskininkų miesto, Molėtų rajono maudyklų.

Ištyrus vandens kokybę 115 rekreacijai skirtose zonose, rastas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ir (ar) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje prie šių poilsio zonų: liepos 19 d. Kėdainių rajono Augirių tvenkinyje, Dvariškių karjere, Keleriškių tvenkinyje, Šušvės upėje Josvainiuose, Miegenų tvenkinyje, liepos 15 d. Anykščių rajono Alaušo ežere. Pakartotinai atlikus tyrimus liepos 22 d. Alaušo ežere vandens kokybė atitiko reikalavimus. Dar nėra gauta informacijos apie Kėdainių rajono rekreacinių zonų būklę.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS