R. Sartatavičius: LPSK ir LPK pasirašytas dokumentas – pradžia tolesniam bendradarbiavimui | Diena.lt

R. SARTATAVIČIUS: LPSK IR LPK PASIRAŠYTAS DOKUMENTAS – PRADŽIA TOLESNIAM BENDRADARBIAVIMUI

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius tvirtina, kad LPK yra pasiryžusi visuomenėje save pristatyti kaip atsakingą socialinį partnerį, kuris savo gebėjimais, žiniomis prisideda prie ekonomikos vystymo, keliamų užduočių sprendimo ir socialinės partnerystės, kuri įmanoma tik turint gerą socialinį dialogą.

„LPK toliau vystys socialinį dialogą ir šiandien pasirašytas dokumentas yra tik pradžia tolesniems mūsų bendriems sąlyčio taškams ir naujoms inovatyvioms mintims vystyti“, – penktadienį tarptautinėje konferencijoje „Pasitikėjimas darbo santykiuose – misija įmanoma“ teigė R. Sartatavičius.

Jis aiškina, kad kai socialiniai partneriai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir darbuotojai vienas kitą girdi ir stengiasi išgirsti, tuomet randami sąlyčio taškai. Bendradarbiavimas, pasak jo, yra tada, kai būna surasti sąlyčio taškai, abi pusės randa bendrą vardiklį ir tai sąlygoja reformų pokyčius, rezultatų siekimą ir bendrą pasitenkinimą darbu ir darbo rezultatais.

„Mes manome, kad iš tikrųjų tas mūsų bendradarbiavimo procesas yra labai ilgas ir labai džiaugiamės, kad mes radome galimybę sutarti ir šiandien pasirašyti sutartį, kuri, manome, yra tik pradžia“, – sakė LPK generalinis direktorius.

„Tai turi būti tęstinis projektas, nes darbdaviai ir darbuotojai yra tikrai tarpusavyje susiję, jeigu laimingas darbuotojas, laimingas darbdavys, jeigu laimingi abu, vadinasi, siekiami rezultatai pranoksta lūkesčius, visiems yra patogu, gera ir malonu dirbti“, – pridėjo jis.

Pasirašė susitarimą „Dėl socialinio dialogo stiprinimo“

Penktadienį Vilniuje Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) pasirašė susitarimą „Dėl socialinio dialogo stiprinimo“.

Dokumente siekiama, siekti socialinio dialogo stiprinimo ir plėtros, informuoti savo narius apie nacionalinių, kolektyvinių derybų naudą ir kolektyvinių sutarčių teikiamas galimybes. Taip pat, skirti dėmesio diskusijoms, deryboms, perkvalifikavimo, gebėjimo stiprinimo, skaitmenizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, integracijos į darbo rinką, lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimais.

Numatyta tarp konfederacijų dalintis gerąja patirtimii su kitais socialiniais partneriais, darbdavio lygmens organizacijomis, susitikti kartą per šešis mėnesius aptarti esamos socialinio dialogo situacijos ir galimų tolimesnių bendrų veiksmų. Sudarant kolektyvines sutartis siekti, kad būtų remiamasi šio susitarimo rekomenduotu priedu, kolektyvinių sutarčių sudarymo gairėmis. 

Dokumentas dėl socialinio dialogo stiprinimo kartu su kolektyvinių sutarčių gairėmis pasirašytas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkės Ingos Rugininenės ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) generalinio direktoriaus Ričardo Sartatavičiaus.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS