Siūlo efektyvesnės valstybės įmonių veiklos modelį | Diena.lt

SIŪLO EFEKTYVESNĖS VALSTYBĖS ĮMONIŲ VEIKLOS MODELĮ

  • 0

Susisiekimo ministerija kartu su nepriklausomais konsultantais išanalizavusi teisines ir finansines galimybes pateikė pasiūlymus Vyriausybei steigti naują transporto sektoriaus įmonių grupę. Tokiai įmonių grupei valdyti siūloma steigti kontroliuojančiąją akcinę bendrovę, kurios 100 proc. akcijų priklausytų valstybei, o jas patikėjimo teise valdytų Susisiekimo ministerija.

Šie pasiūlymai parengti pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance" („Bendrovių valdymo institutas Baltijos šalyse") rekomenduojamas valstybės įmonių valdymo gaires, Nasdaq OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą ir pažangiausią tarptautinę bei nacionalinę praktiką.

„Toks struktūrinis pertvarkymas turėtų teigiamos įtakos visam šalies transporto sektoriui - būtų sudarytos palankesnės sąlygos didinti įmonių veiklos efektyvumą, ilgalaikę jų vertę ir siekti didesnės akcininko - valstybės - investuoto kapitalo grąžos", - sako susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

Pasak ministro, įmonių grupėje veikiančioms valstybės įmonėms būtų sudaromos lankstesnės finansavimo ne valstybės biudžeto lėšomis galimybės, taikant korporatyvinio valdymo principus grupėje būtų įdiegta vienoda valdymo ir kontrolės sistema. Tai leistų supaprastinti Susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdymą ir padaryti jį efektyvesnį.

Naujoji įmonių grupė būtų valdoma vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, o ne šiuo metu galiojančiais sektoriniais teisės aktais. Pirmame jos kūrimo etape į šią įmonių grupę būtų įneštos ministerijos valdymo sričiai priskirtų akcinių bendrovių akcijos.

Svarbu tai, kad Susisiekimo ministerija nebus tiesioginiu įmonių valdytoju - transporto sektoriaus įmonių grupę valdys profesionalūs vadybininkai. Taip bus depolitizuotas ministerijos, kaip pagrindinės tokių įmonių politikos formuotojos, vaidmuo įmonių veikloje.

Struktūrinės pertvarkos metu į vieną grupę galėtų būti jungiamos tiek ministerijos valdymo sričiai priskirtos akcinės bendrovės, tiek ir kitos įmonės, kai tam bus pritaikyta įstatymų bazė. Pakeitus tokių valstybės įmonių juridinį statusą, šios taip pat turėtų tapti minėtos įmonių grupės dalimi.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS