Už lenko ištekėjusiai lietuvei leista pavardę rašyti su „w“ | Diena.lt

UŽ LENKO IŠTEKĖJUSIAI LIETUVEI LEISTA PAVARDĘ RAŠYTI SU „W“

  • 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį priėmė dar vieną sprendimą dėl asmenvardžių rašybos, kuriuo įpareigojo Civilinės metrikacijos skyrių pakeisti Lietuvos pilietės, ištekėjusios už Lenkijos piliečio, pavardę į „Wojewoda“. Teismo vertinimu, draudimas įrašyti pavardę „Wojewoda“ yra neproporcingas nepatogumams, kuriuos patirtų pareiškėja neišdavus jai santuokos liudijo vyro pasirinkta pavarde su raide „W“.

Draudimas įtraukti į apskaitą vyro pasirinktą pavardę su raide „W“ taip pat sudarytų prielaidas pažeisti privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumo principą, teisės į vardą pažeidimą.

Lenkijoje pareiškėja įvairiuose dokumentuose identifikuojama „Wojewoda“ pavarde. Tokiu būdu, atsisakymas įtraukti į apskaitą bei išduoti santuokos liudijimą pareiškėjos pasirinkta pavarde – „Wojewoda“, sukeltų pareiškėjai administracinių, asmeninių bei profesinių nepatogumų keičiant turimus dokumentus, įrodinėjant, jog tapatybės ir pateikiamų dokumentų autentiškumą, keliauti su vaikais ar tvarkyti jų dokumentus.

Pareiškėjams teisme atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Dobrovolska primena, kad 2015 metais Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmą kartą įpareigojo išduoti santuokos liudijimą su „w“. Teismas tada nurodė, kad asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumas turi būti prioritetas prieš valstybės pageidavimą saugoti kultūrinį identitetą neatsižvelgiant į naujai susiklosčiusiais sąlygas Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, į laisvą piliečių judėjimą, į tai, kad ES valstybių narių sienos nebėra valstybės skiriančios ribos, ribojant asmens įstatyminę teisę pasirinkti savo pavardę.

Rašyti komentarą
Komentarai (2)

KONSTITUCIJA

Taigi, skaitom: "Valstybinė kalba – lietuvių kalba" (K.14str.) - lietuvių kalboje NĖRA jokių 'W', lietuvių kalba įtvirtina kaip sąlyga visiems LR Piliečiams LYGIAVERČIAI vienas su kitu komunikuot, o bet kokios išlygos kažkam pažeidžia tą lygybę, PRIEŠTARAUJA vienam iš esminių Konstitucijos postulatų: "Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu" (K.29str.2d.) - JOKIOS išlygos dėl tautybės ar pan NELEIDŽIAMOS. Reikia nepamiršt kad "Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas" (K.6str.1d.), kad "Valdžios galias riboja Konstitucija" (K.5str.2d.) - NELEISTINA teismams save kelti virš Konstitucijos. O ir: "Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai" (K.7str.1d.) - toks teismo sprendimas yra NIEKINIS ir negalioja pagal Konstituciją, tokius sprendimus priėmę teisėjai PRIVALO sulaukt apkaltos už savo Konstitucinės priesaikos sulaužymą.

jons

Lietuvės taip negerbia savęs ir savo šalies, jog mūsų pavardės greitai pavirs nesusipratimų rinkiniu.Bonkės, zvunkės, wajewodos, šiurpės, kliurpės...

SUSIJUSIOS NAUJIENOS