Buvęs NVSC vadovas teisme siekia panaikinti jam skirtus papeikimus ir atleidimą iš pareigų | Diena.lt

BUVĘS NVSC VADOVAS TEISME SIEKIA PANAIKINTI JAM SKIRTUS PAPEIKIMUS IR ATLEIDIMĄ IŠ PAREIGŲ

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) šiuo metu nagrinėja dvi bylas, kuriose buvęs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) vadovas Robertas Petraitis ginčija jam skirtus papeikimus ir atleidimą.

Pirmadienį VAAT rašytine tvarka nagrinėjo jo skundą dėl pernai gruodį tuometinio laikinojo sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos jam skirtos drausminės nuobaudos – papeikimo. Kaip BNS informavo teismo atstovas Audris Kutrevičius, šis skundas jau išnagrinėtas, sprendimą dėl jo tikimasi paskelbti birželio 14 dieną.

Ketvirtadienį tas pats teismas turėjo pradėti nagrinėti buvusio NVSC vadovo skundą dėl šios kadencijos sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio vasario pabaigoje jam skirto papeikimo ir sprendimo jį atleisti.

Šios bylos nagrinėjimas atidėtas iki birželio 2 dienos, nes Sveikatos apsaugos ministerija yra įpareigota pateikti valstybės tarnautojų vertinimo komisijos garso įrašą. Tai ministerija yra įpareigota padaryti pakartotinai, nes kartą įrašo jau nepateikė.

Būtent šios komisijos vertinimu remdamasis A. Dulkys ir atleido R. Petraitį iš pareigų. Pats buvęs tarnautojas teigia, kad komisija siekė su juo politiškai susidoroti, tiesa, pačios išvados jis neprašo panaikinti.

Pirmasis papeikimas už 11 teisės aktų pažeidimų

Pirmajame ginče nagrinėjamą įsakymą dėl papeikimo paskutinėmis darbo dienomis pasirašė laikinasis sveikatos apsaugos ministras A. Veryga. Jame nurodoma, kad R. Petraitis neužtikrino, jog Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai (ULSVIS) būtų tinkamai teikiama, atnaujinama ir tvarkoma informacija bei, apskritai, nevaldė šios sistemos.

„Šiuo metu dėl NVSC vadovo neveikimo nėra tinkamai apdorojami, sisteminami ir teikiami kitoms institucijoms reikiami duomenys, o tai suteikia pagrindą teigti, kad keliama reali grėsmė visų šalies gyventojų sveikatai, kuri gali kilti trukdant tinkamai naudotis sistema ir joje esančiais duomenims“, – teigiama pernai atlikto patikrinimo išvadose.

Kaip rašoma dokumente, R. Petraitis vienasmeniškai nevykdė įsakymuose įtvirtintų pavedimų ir įpareigojimų, nesilaikė numatytų terminų, savo veiksmais ignoravo ir nesilaikė teisės aktų.

„Valstybės lėšomis įsigytos sistemos naudojimas ir atnaujinimas nėra galimas tik dėl vadovo neveikimo ir netinkamo veikimo. Taip užkertamas kelias kitoms institucijoms tinkamai naudotis sistema, kurios informacija labai aktuali ir reikalinga pandemijos valdymui, nėra sudaromos duomenų teikimo sutartys su naudotojais, kuriems reikalinga aktuali informacija iš ULSVIS“, – rašoma vertinime.

Tarnybinė nuobauda skirta ir už tai, kad R. Petraitis laiku nepaskelbdavo dokumentų Teisės aktų registre, neužtikrino, kad NVSC tinkamai vykdytų užkrečiamųjų ligų profilaktiką, kontrolę ir funkcijas, susijusias su užkrečiamųjų ligų epidemiologine priežiūrą, netinkamai organizavo, kontroliavo bei planavo centro darbą, neužtikrino, kad NVSC darbe būtų laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų bei kitus pažeidimus.

Pats R. Petraitis teigia, kad šie vertinimai buvo priimti nepagrįstai ir neteisėtai.

A. Dulkys NVSC vadovą atleido dėl nepatenkinamo vertinimo

Šios kadencijos sveikatos apsaugos ministras papeikimą tuometiniam NVSC vadovui skyrė po metų pradžioje atlikto jo veiklos patikrinimo, įvertinus Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertų siūlymus po NVSC vadovo raštu gautų paaiškinimų dėl neapskaitytų mirčių, susijusių su koronavirusu.

Patikrinimo metu buvo nustatyti įvairūs R. Petraičio veiklos trūkumai, antrą kartą konstatuota, kad jis netinkamai  koordinavo ir organizavo centro veiklą.

„Šiuo atveju Ministro įsakymų ir įstatyminių nuostatų nevykdymas pažeidžia šį reikalavimą, tas pasireiškia netinkamu NVSC darbo organizavimu, kontroliavimu bei NVSC darbo planavimu. NVSC vadovas turi būti aktyvus ir užtikrinti ne tik teisės aktų laikymąsi, bet turi tinkamai planuoti įstaigos darbą, koordinuoti įstaigoje esančius procesus, laiku ir kokybiškai vykdyti pavedimus ir kt.“, – rašoma dokumente.

Kovo 3 dieną A. Dulkys priėmė sprendimą R. Petraitį atleisti iš pareigų, remdamasis anksčiau atliktu jo veiklos vertinimu. Anksčiau ministras buvo raginęs NVSC patį pasitraukti iš pareigų, tačiau šis nesutiko.

Savo skunde R. Petraitis siekia panaikinti tiek A. Dulkio jam skirtą papeikimą, tiek atleidimą.

R. Petraitis: vertinimo komisija siekė politiškai susidoroti

Skunde R. Petraitis teigia, kad įsakymas dėl nepatenkinamo veiklos vertinimo priimtas tik nurodant teisės aktų pavadinimus ir straipsnius, tačiau jų nedetalizuojant, o tai, pagal Viešojo administravimo įstatymą, yra nepakankama motyvacija. Vien to, kaip rašoma skunde, užtektų įsakymo panaikinimui.

Buvęs NVSC vadovas taip pat nurodo, kad, kaip matyti iš jo veiklos vertinimo ataskaitos, visas užduotis jis įvykdė arba įvykdė iš dalies ir nėra nė vienos jų, kuri nebūtų įvykdyta.

Kalbėdamas, pavyzdžiui, apie užduotį mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę centre, R. Petraitis nurodė šią užduotį įvykdęs visa apimtimi – pernai gruodžio viduryje patvirtinęs NVSC vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašą, įdiegęs naują vidaus kanalą bei pernai kovą patvirtinęs artimiausių dviejų metų korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, kurie vėliau buvo ir dar kartą atnaujinti.

Anot R. Petraičio, tai, kad vertinimo komisija neigiamai įvertino įvertino jo tarnybinę veiklą, rodo tik vieną – siekį politiškai su juo susidoroti.

Jis taip pat pažymi, kad svarbu įvertinti ir tai, su kokiais iššūkiais jis pernai susidūrė dėl „netikėtai pasaulį užklupusios COVID-19 pandemijos“, todėl, atsižvelgiant į tai, jo tarnybinė veikla turėjo būti vertinama „ženkliai atlaidžiau“.

Skunde pabrėžiama, kad R. Petraitis į visas A. Dulkio pastabas turėjo logiškus ir pagrįstus paaiškinimus.

NVSC vadovybė metų pradžioje kritikos sulaukė dėl daugiau nei tūkstančio neapskaitytų mirčių, susijusių su koronavirusu. R. Petraitis tuomet teigė, kad situacija susidarė ne dėl įstaigos kaltės, o dėl ligoninių laiku nepateikiamos informacijos.

NVSC R. Petraitis vadovavo nuo 2017 metų, prieš tai metus jis buvo šio įstaigos direktoriaus pavaduotojas, dar anksčiau dirbo Vilniaus visuomenės sveikatos centre.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS