Kauno socialdemokratų konfliktą spręs Vilniuje? | Diena.lt

KAUNO SOCIALDEMOKRATŲ KONFLIKTĄ SPRĘS VILNIUJE?

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Kauno skyriaus taryba savivaliauja? Tuo įsitikinę dalis Kauno socialdemokratų kreipėsi į partijos Etikos ir procedūrų komisiją. Konfliktas kilo, kai Žaliakalnio grupė į partijos gretas sugrąžino žinomą kaunietį Gintautą Labanauską.

Skundžia tarybos sprendimą

"Kauno diena" rašė, kad po dešimtmečio pertraukos į LSDP partiją siekia sugrįžti G.Labanauskas. Šios partijos Žaliakalnio grupė politiką į savo gretas priėmė dar kovą. Kauno skyriaus taryba tokį sprendimą panaikino, tačiau dalis socialdemokratų įsitikinę, kad taryba tam neturėjo įgaliojimų.

Dienraščio žiniomis, Kauno LSDP tarybos sprendimas nepriimti į partiją G.Labanausko buvo apskųstas partijos Etikos ir procedūrų komisijai.

Pagrindinis motyvas – narius į partiją priima ne taryba, o grupės. Tokios nuostatos įtvirtintos partijos statute.

Dar kovo pradžioje LSDP Žaliakalnio grupės nariai nuotoliniu balsavimu pritarė politiko priėmimui į grupę, todėl šio sprendimo aukštesni partijos organai atšaukti nebegali, o formalių priežasčių jį užginčyti nėra.

Dar vienas momentas – Kauno socialdemokratų lyderis Darius Razmislevičius yra viešai pareiškęs, kad taryba esą buvo sulaukusi G.Labanausko prašymo, todėl svarstė ir politiko nusprendė nepriimti į partiją. Iš tiesų prašymą turėjo tik Žaliakalnio grupė, į tarybą G.Labanauskas dėl priėmimo nesikreipė.

Kauno skyriaus tarybos sprendimą apskundę socialdemokratai  aiškino, kad statute nustatyta, jog naujus narius priima grupės susirinkimas, skyriaus prezidiumas, taryba arba susirinkimas. Atskiro skyriaus prezidiumo sprendimo reikia tik tada, kai sprendžiama dėl kitų partijų buvusių narių priėmimo. Pasak Žaliakalnio grupės narių, G.Labanauskas oficialiai kitos partijos nariu nėra buvęs, todėl šiam klausimui turėjo užtekti vien grupės narių balsavimo.

"Labai teisingai daroma, kad skundžiama Etikos ir procedūrų komisijai. Tegu ir mane ten pakviečia. Juk G.Labanauskas niekuo nenusikalto, kalėjime nesėdėjo, nieko blogo nepadarė, dėl ko negalėtų sugrįžti į partiją. Galvoju, jei yra nepasitikima grupės sprendimu, ko verta pati grupė. Juk tai yra teisė į demokratiją, o dabar elgiamasi kaip kokiais sovietiniais laikais, kai iš viršaus nurodoma, kad kažkas nepatinka ir reikia daryti taip, kaip jie liepia. Nesąmonė, kad taryba gali nuspręsti už grupę, nors ji tuo žmogumi ir pasitiki. Tai partijos skaldymas. Manau, kad etikos komisijos sprendimas tikrai bus palankus G.Labanauskui", – teigė Kauno socialdemokratų senbuvė Stasė Mickutė.

Juk G.Labanauskas niekuo nenusikalto, kalėjime nesėdėjo, nieko blogo nepadarė, dėl ko negalėtų sugrįžti į partiją.

Sulaukė nuobaudų?

Kai kurie socialdemokratai dienraščiui užsiminė, kad dabartinė Kauno vadovybė ėmėsi radikalių priemonių ir iš skyriaus tarybos šalina visus G.Labanausko šalininkus.

"Aš tikrai esu už tai, kad jis sugrįžtų, nes jis labai padorus žmogus, daug knygų parašęs, turi didelės patirties. Tai vienas tų pažangių žmonių, į kuriuos partija turėtų orientuotis. Daugiau tokių žmonių mūsų partijoje nėra. Aš nesuprantu, kaip socialdemokratai taip galėjo pasielgti", – teigė S.Mickutė.

Partijos senbuviai į vieną iš buvusių partijos lyderių G.Labanauską pradėjo gręžiotis po pastarųjų savivaldybių tarybų rinkimų, kai Kaune buvo patirtas fiasko. 2019 m. Kauno socialdemokratai ne tik nepateko į miesto tarybą, bet ir tesurinko vos 4 tūkst. rinkėjų balsų. 2011 m. su G.Labanausku priešakyje socialdemokratams atiteko net šeši mandatai, tarp kurių daugiausia kauniečių palaikymo (daugiau nei 4,5 tūkst. pirmumo balsų) ir buvo sulaukęs G.Labanauskas.

Jaučiasi teisus

Dabartinis Kauno LSDP skyriaus pirmininkas D.Razmislevičius neigė, kad kažkas iš tarybos buvo pašalintas vien dėl to, jog palaikė G.Labanausko sugrįžimą.

Skyriaus vadovas aiškino, kad pasikeitė pati tarybos sudėtis ir grupės tiesiog konkrečių asmenų į tarybą nedelegavo.

"Iš tarybos taip lengvai negalima pašalinti žmonių, nes juos tvirtina konferencija, kuris yra aukščiausias tarybos organas. Yra dvejų metų politinis ciklas, po kurio renkami skyriaus pirmininkai, taryba, valdyba ir pan. Neatsimenu, kad kas nors būtų pašalintas iš tarybos. Dabar vyko nauji tarybos rinkimai ir grupės delegavo savo asmenis", – tikino D.Razmislevičius.

Jis įsitikinęs, kad skyriaus taryba turėjo teisę nepriimti G.Labanausko į partiją, nors pripažino neturintis įrodymų, kad jis buvo kitos partijos nariu.

"Statutas sako, kad grupės gali priimti tokiu atveju, jei žmogus nebuvo kitoje partijoje. Tačiau viešojoje erdvėje galima rasti informacijos, kad G.Labanauskas buvo pasirašęs susitarimą su liberalais, tada jis dalyvavo rinkimuose tiek su "tvarkiečiais", tiek su savo visuomeniniu judėjimu. Todėl ir atsiklausiau tarybos nuomonės", – procedūrinius niuansus bandė aiškinti D.Razmislevičius.

Jis tikino negirdėjęs, kad skyriaus tarybos sprendimas dėl G.Labanausko priėmimo į partiją yra apskųstas LSDP Etikos ir procedūrų komisijai.

Vis dėlto tarp socialdemokratų sklinda kalbos, kad tarp partijos narių kilusios aistros dėl G.Labanausko sugrąžinimo į partiją bus užgesintos tada, kai LSDP turės naują lyderį ar lyderę.

Pats G.Labanauskas nuo komentarų kol kas susilaiko.

Rašyti komentarą
Komentarai (11)

Kauno "mariakas-rašytojas", blaškomas VĖJO-- ieško u o s t o

kad galėtų nuleisti i n k a r ą -- užuovėjai, plėtoti savanaudišką veiklą--Iš principo tokius n e r e i k ė t ų priimti , kurie sunkmetyje deminstratyviai paliko šią g a u j ą

taigi, tokie SOCDEMŲ nariai, kaip Labanauskas

dar labiau s k a n d i n a socdemų g a u j ą --jie veržiasi į ją ir b ė g a iš jo, dėl SAVANAUDIŠKŲ k ė s l ų,-- tokie g a u j o s AUTORITETĄ puoselėje ne darbais ,o tik LIEŽUVIU--todėl SOCDEMŲ g a u j a Kaune, per 30 metų nepasiekė ir NEUŽSITARNAVO jokio KAUNIEČIŲ a u t o r i t e t o,-- SOCDEMŲ gauja n u a l i n t a ne tik Kaune bet visoje Lietuvoje--JIE atrodo panašiai , kai Čigonų n u v a r y t i ARKLIAI, jiems ŽMONIŲ gyvenimas n e r ū p i---jie pastoviai d a i r o s i ką nors NUGVELBTI iš gyventojų, panašiai , kaip ir konservatoriai--todėl šios DVI gaujos paskutinius 5 metus i š g y v e n a -- tik v e l t ė d ž i a u d a m i.

Bičiulis

Autorė teigia,kad Labanauskas kalėjime nesėdėjo,bet nereikia pamiršti,kad Lietuvoje vagių ir korumpuo- tų į kalėjimą nesodina-jie braunasi kiek galėdami į valdžią ir dažnai jiems tai ir pavyksta.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS