Tarnybų sprendimai šokiruoja: barai gali veikti ir tvarte? | Diena.lt

TARNYBŲ SPRENDIMAI ŠOKIRUOJA: BARAI GALI VEIKTI IR TVARTE?

Ignoruodama Palangos savivaldybės perspėjimus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba leido veikti avarinės būklės pastate įsikūrusiems naktiniams klubams ir valgyklai. Kas ir kodėl išdavė higienos pasus maitinimo įmonėms jau seniai byrančioje griuvenoje? Žemės ūkio ministerijoje dėl to pradėtas skubus tyrimas.

Verslas – pastate be stogo

Buvęs viešbutis "Pajūris", J.Basanavičiaus g. 9, Palangoje, šiuo metu yra be stogo, gegnes dengia tik plastiko plėvelė. Pavasarį pradėtas pastato atnaujinimas įstrigo, nes darbai vyko nelegaliai.

Didžioji pastato dalis šiuo metu yra apleista, vietomis nuo fasado nutrupėjęs tinkas, veikiamos klimato, nutrupėjo ir plytos, atviros medinės konstrukcijos.

"Be to, pastato lietaus nuvedimo sistema nesandari, paveikta korozijos, praleidžia vandenį, latakuose auga žolė. Pastato balkonuose vietomis auga želdiniai. Didžioji dalis langų užkalti plokštėmis ir lentomis. Pastato vidaus patalpose palikta neišmontuota, nenaudojama elektros instaliacija, pastato rūsiai užversti šiukšlėmis. Pastato bendra būklė bloga, avarinė", – taip dar šių metų pradžioje savo rašte dėl J.Basanavičiaus g. 9 savivaldybė dėstė Generalinei prokuratūrai.

Pastatas – avarinis, veikla vyksta

Tiesa, iš fasadinės pusės šio pastato trūkumus dengia reklaminiai tentai.

Vaizdas iš vidinio kiemo pusės – visiškai kitoks. Tad savivaldybės atstovai anaiptol neperdėjo, kad statinys yra avarinės būklės.

Nuo pavasario, per beveik pusmetį, situacija nepasikeitė.

Nuostabą kelia tai, kad tokiame pastate per sezono įkarštį ir toliau itin aktyviai veikia naktiniai klubai, valgykla, suvenyrų parduotuvė bei pramogų centras.

Valstybinės institucijos problemų čia nemato, nors pastatas akivaizdžiai netinkamas ne tik komercinei veiklai, jame yra nesaugu nei darbuotojams, nei klientams.

Ne vienam kyla klausimas, kaip visos J.Basanavičiaus g. 9 veikiančios įmonės gavo leidimus vykdyti komercinę veiklą? Kodėl leidžiama veikti naktiniams klubams, kur būna itin didelis žmonių susibūrimas, bei atrakcionų kambariams, kurių dažniausi lankytojai yra vaikai?

Kas atsakys nelaimės atveju už jų sveikatą ar gyvybę?

Savivaldybė leidimų nedavė

Palangos savivaldybė dienraštį patikino, jog nėra išdavusi jokių leidimų vykdyti veiklą J.Basanavičiaus g. 9 Palangoje.

Tai nėra savivaldybės funkcija, nes maisto tvarkymo pažymėjimus išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

"Dar 2016 m. Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnai atliko minėto pastato techninės priežiūros patikrinimą ir aktu užfiksavo, jog tai yra avarinės būklės statinys – buvo užfiksuoti trūkumai ir iškelti reikalavimai statinio savininkui. Šis statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas su reikalavimais buvo išsiųstas pastato naudotojams. Savivaldybės nuomone, avarinės būklės statinyje negali būti vykdoma jokia veikla", – teigė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Staskonienė.

Pasak V.Staskonienės, iki šios dienos Palangos miesto savivaldybė neturi jokios informacijos, kad pastatas, esantis J.Basanavičiaus g. 9, būtų sutvarkytas.

"Priešingai – po savivaldybės kreipimosi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją 2018 m. liepos 21 d. gautas Statybos inspekcijos raštas, kuriame nurodoma, jog šio pastato remonto darbai yra vykdomi be leidimo ir dėl to bus surašytas savavališkos statybos aktas", – pabrėžė V.Staskonienė.

Priestate – nelegali veikla?

Pasiteiravus, ar savivaldybė yra išdavusi leidimą užsiimti prekyba aplink minėtą pastatą esančiuose mediniuose statiniuose, kur aktyviai veikia įvairių pramogų siūlytojai ir suvenyrų parduotuvė, savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja tikino, jog statybos leidimas minėtiems statiniams buvo išduotas 2013 m. liepos 26 d.

Jo galiojimas pasibaigė 2017 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu minėti statiniai galiojančio statybos leidimo neturi.

Tiesa, šių metų birželio 12 d. dabartinis šio pastato nuomininkas bendrovės "Damicina" direktorius Arturas Arakelyanas kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorę prašydamas išduoti leidimą vykdyti veiklą statiniuose, esančiuose aplink buvusį "Pajūrio" viešbutį.

Tačiau leidimas išduotas nebuvo. Apie tai, kad leidimas nebus išduotas, raštu informuotas ir pastato savininkas – bendrovė "Bofora".

Vadinasi, tiek suvenyrų parduotuvė, tiek pramogų centras J.Basanavičiaus g. 9 veikia nelegaliai?

Formalių atsirašinėjimų ekspertai

Neiškentusi dėl įvaizdį miesto širdyje darkančio buvusio viešbučio "Pajūris", kurorto savivaldybė dar prieš dvejus metus atakavo Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) bei Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) ir informavo apie prastą pastato būklę bei išsakė nuomonę, kad tokiame neprižiūrimame pastate veiklą vykdantys subjektai pažeidžia visuomenės sveikatos priežiūros bei maisto ir veterinarijos nustatytas higienos normas.

Raštuose NVSC bei VMVT Palangos savivaldybė prašė nustatyti ir įvertinti, ar vykdomos veiklos pastate adresu J.Basanavičiaus g. 9 atitinka teisės aktų reikalavimus.

Higienistai savivaldybei atsakė: "J.Basanavičiaus g. 9 vykdomos ūkinės komercinės veiklos atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ir išvadų neteiks. Jeigu gyventojai kreipsis dėl triukšmo, kurį sukelia ūkinėje komercinėje veikloje naudojamas stacionarus triukšmo šaltinis, organizuos akustinio triukšmo matavimus pareiškėjų gyvenamojoje aplinkoje."

O atsakydama į savivaldybės raštą VMVT nurodė, kad, įvertinus riziką, maisto tvarkymo subjektų kontrolę vykdo pagal Palangos VMVT valstybinės kontrolės 2016 m. planą. Tiek planinių, tiek neplaninių patikrinimų metu maisto tvarkymo subjektuose J.Basanavičiaus g. 9 pažeidimų dėl patalpų esą nenustatyta nei 2015 m., nei 2016 m.

Dar viena biurokratinė kebeknė

Kitaip tariant, nė vienai šių institucijų nekyla klausimas, ar apskritai avarinės būklės pastate galima komercinė veikla, nes būtent VMVT išdavė higienos pasus griuvenoje veikiančioms viešojo maitinimo ir pasilinksminimo įstaigoms.

Palangos VMVT vadovė Virginija Grigalauskienė patvirtino, jog jos vadovaujama tarnyba maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus (arba higienos pasus) išdavė J.Basanavičiaus g. 9 veikiančiai I.Nenartėnienės individualiai įmonei, valgyklai-kebabinei, mažajai bendrijai "Ryto broliai", naktiniam klubui "Basanova", mažajai bendrijai "Gaumena", naktiniam klubui bei įmonei "Rubitas", barui "Take U".

V.Grigalauskienė tikino, jog dėl pastato techninės būklės ir galimybės leisti jame vykdyti maisto tvarkymo veiklą šių metų gegužės 4 d. kreipėsi raštu į Palangos savivaldybės administraciją.

Po mėnesio gavo atsakymą, kad dar "2016 m. birželio 9 d. Palangos miesto savivaldybės administracija patikrino pastato J.Basanavičiaus g. 9, Palangoje, naudotojo atliekamą statinio techninę priežiūrą ir surašė Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą. Rašte pažymėjo, kad patikrinimo metu yra vertinama pastato techninė būklė ir aprašomi pastebėti defektai."

Kaip tai susiję su higienos pasų išdavimu viešojo maitinimo įstaigoms, veikiančioms minėtame pastate, V.Grigalauskienė nepaaiškino.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nevertina pastatų techninės būklės.

"Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nevertina pastatų techninės būklės. Valstybinės kontrolės metu įvertinama patalpų, įrenginių, personalo higienos, maisto produktų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Už saugų ir kokybišką maisto tvarkymą atsako maisto tvarkovas", – paaiškino V.Grigalauskienė.

Maitinti – į ūkinius pastatus

Sunkiai suvokiama, kad avarinės būklės pastate gali būti apskritai vykdoma kokia nors veikla, kai yra grėsmė, kad pastatas gali bet kada griūti.

Juolab kad apie tai leidimus veikti tame pastate išdavusią Palangos VMVT savivaldybė įspėjo apie grėsmes.

Vadinasi, jei "Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nevertina pastatų techninės būklės", leidimą viešojo maitinimo paslaugoms iš šios tarnybos galima gauti bet kur – tvarte, rūsyje ar kokioje kitoje griuvenoje?

Atsakydama į tai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vedėja Aleksandra Fedotova tik pasikartojo, kad "pastato, kuriame šios patalpos įrengtos, paskirtis pagal Statybų techninį reglamentą nėra VMVT vertinimo objektas".

"Išduodant maisto tvarkymo patvirtinimo pažymėjimą, yra vertinama konkrečiai maisto tvarkymo veiklai numatytų patalpų higienos būklė. Pavyzdžiui, vertinama, kad patalpų lubos, sienos, grindų dangos būtų švarios, lengvai plaunamos ir, jei reikia, dezinfekuojamos. Maisto tvarkymo patalpose turi būti įrengtas pakankamas dirbtinis ar natūralus apšvietimas, efektyvi natūrali, dirbtinė ar mišraus tipo ventiliacija, maisto tvarkymo patalpos turi būti aprūpintos švariu tekančiu karštu ir šaltu vandeniu, nuotekų surinkimo sistema ir pan. Jei ūkio subjektas tinkamai įrengia patalpas ir įgyvendina kitus jo numatytai veiklai taikomus maisto saugos reikalavimus, jam gali būti išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas", – aiškino A.Fedotova.

VMVT atstovė pabrėžė, jog Lietuvoje maisto tvarkymo įmonės yra įrengiamos ir sėkmingai veikia įvairios paskirties pastatuose: "Pavyzdžiui, laikinuose statiniuose (kioskuose) arba net autotransporto priemonėse, gyvenamosios paskirties pastatuose (gyvenamųjų namų cokoliniuose aukštuose, taip pat ir rūsiuose), ūkinės paskirties pastatuose (pertvarkytuose ūkinės paskirties pastatuose ūkininkai įrengia sulčių spaudyklas, savo gaminamos produkcijos nedideliais kiekiais gamybos patalpas ir pan.)."

Higienos pasų nenaikins?

Jeigu vis dėlto bus nuspręsta J.Basanavičiaus g. 9, Palangoje, veikiančioms minėtoms įmonėms naikinti higienos pasus, kokios yra higienos paso naikinimo procedūros ir kada jos bus atliktos?

VMVT atstovai pažymėjo, jog higienos pasą išduoda ir turi teisę priimti sprendimą dėl laikino jo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo teritorinė VMVT šiais Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše numatytais pagrindais: "Kai maisto tvarkymo subjektas pažeidė teisės aktų reikalavimus, dėl kurių buvo priimtas minėtas sprendimas. Taip pat gavus maisto tvarkymo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą sustabdyti šio pažymėjimo ar registracijos galiojimą ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, jei nustatoma, kad maisto tvarkymo subjektas pateikė tikrovės neatitinkančius ar suklastotus duomenis ir (ar) dokumentus, jei maisto tvarkymo subjektas pažeidė teisės aktų reikalavimus ir dėl to buvo priimtas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos uždraudimo."

"Jūsų nagrinėjamu atveju, jei pastato naudotojui bus uždrausta eksploatuoti pastatą ir šio sprendimo pagrindu maisto tvarkymo subjektai neteks teisės naudotis maisto tvarkymo vietomis, kurioms išduoti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimai, jų galiojimas bus laikinai sustabdytas arba panaikintas, priklausomai nuo to, koks sprendimas dėl pastato bus priimtas", – patikslino A.Fedotova.

Tyrimo ėmėsi ministerija

Žinant, kaip tikrai preciziškai VMVT išdavinėja leidimus veiklai, buvusio viešbučio "Pajūris" atveju gali kilti tam tikrų įtarimų.

Gali pirštis ir mintys dėl korupcinio nusikaltimo, kuris turėtų sudominti ir STT.

Kyla klausimas, ar VMVT galioja sveiko proto kriterijai, jei jie iš tiesų nemato problemos nenaikindami higienos pasų avariniame pastate veikiančioms įmonėms?

Biurokratinis atsirašinėjimas ir formalus požiūris gali tik patvirtinti įtarimus.

Susidariusi situacija sudomino Žemės ūkio ministeriją, nors VMVT jai ir nėra pavaldi, o veikia kaip lygiavertė institucija.

Dienraščio žiniomis, žemės ūkio ministerijos vyr. patarėjas Jurijus Kornijenko jau paprašė ekspertų kuo skubiau ištirti šią situaciją ir pateikti išsamų įvertinimą, ar šiuo atveju VMVT pagal kompetenciją viską atliko tinkamai.

"Pajūrio" viešbutis. Interesų painiava

Oficialiai pastatų valdytoju turėtų būti pripažinta bankrutuojanti įmonė "Bofora", kuri pirkimo–pardavimo sutartimi įgijo šį objektą iš vėliau bankrutavusios bendrovės "Optimalus turto valdymas" 2013 m.

Šiuo metu už šį nekilnojamąjį turtą turėtų atsakyti įmonės "Bofora" bankroto administratorius. Turtas buvo įkeistas Šiaulių bankui, kuris perėmė skandalingai žlugusio Ūkio banko turtą ir įsipareigojimus, bet vėliau Šiaulių bankas įkeitimo atsisakė savo noru.

Viešbučio "Pajūris" likimas kol kas įstrigęs Generalinėje prokuratūroje. Be to, pastatai areštuoti dėl ikiteisminio tyrimo bylos, susijusios su Ūkio banko veikla.

Šį pastatą iš bankroto administratoriaus konkurso būdu išsinuomojo kurorto verslininkas A.Arakelyanas.

Palangos savivaldybės administracijos pareigūnai 2016 m. atliko J.Basanavičiaus g. 9 techninės priežiūros patikrinimą ir surašė aktą, kuriuo buvo užfiksuoti trūkumai ir iškelti reikalavimai statinio savininkui.

Buvęs viešbutis įtrauktas į miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių sąrašą ir padidintas nekilnojamojo turto mokestis.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM Specialiųjų užduočių valdybos Nusikalstamų veikų skyrius vykdo ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų finansinių machinacijų, susijusių su šio pastato disponavimu ir nuoma.

Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo Baudžiamojo persekiojimo skyriaus pareigūnai jau atliko kai kurių viešbučio "Pajūris" bankroto procedūrą vykdančios įmonės "Valeksa" atstovų apklausas.

GALERIJA

  • Nežiūrint statinių saugumo reikalavimų, avarinės būklės pastate visą vasaros sezoną intensyviai veikia ne tik du naktiniai klubai, valgykla, suvenyrų parduotuvė, bet ir pramogų centras.
  • Vaizdas: štai taip atrodo avariniu pripažintu pastato J.Basanavičiaus g. 9, kuriame verda intensyvus gyvenimas, vidinis kiemas.
  • Tarnybų sprendimai šokiruoja: barai gali veikti ir tvarte?
  • Tarnybų sprendimai šokiruoja: barai gali veikti ir tvarte?
  • Tarnybų sprendimai šokiruoja: barai gali veikti ir tvarte?
  • Tarnybų sprendimai šokiruoja: barai gali veikti ir tvarte?
Rašyti komentarą
Komentarai (19)

Poilsiautojas

Palangoi tai ir pastatai abejotinos bukles , as symet buvau keliose kavinese neminesiu pavadinimu, ir kadangi esu statybos darbu vadovas, tai mano akis greit uzkliuvo uz sokiruojanciu konstrukciju ir elektros instaliacijos , avariniu isejimu nebuvimo, o speju jeigu uzejus i uzkulisius ten mirtis, Tai man labai idomu koks veikejas turi tiek drasos nesesti i kaleima uz leidimu isdavimus veikti tokiom SKYLEM ir rizikuoti zmoniu gyvybem ir sveikata ??

Eligijus

O tai naktiniams klubams alkoholio licencija neišduota? Jei išduota tai kaip savivaldybė ją išdavė jei deklaruoja jog pastatas netinkamas eksploatuoti?

Arūnas

Sprendimas paprastas. Kadangi pastatas avarinės būklės, apjuosti jį STOP juosta ir lankytojų neįleisti... Už bandymus pašalinti, bausti kaip už chuliganizmą.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS