Duris atvers naujos Valdovų rūmų muziejinės erdvės | Diena.lt

DURIS ATVERS NAUJOS VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJINĖS ERDVĖS

  • 1

Gegužės 26 d. pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos istorijos instituto (direktorius habil. dr. Alvydas Nikžentaitis) ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų (direktorius dr. Vydas Dolinskas), kuria pratęta abiems pusėms naudinga partnerystė bei pažymėtas istorinis įvykis – pastatų, esančių Kražių g. 5, Vilniuje perdavimas muziejui, kuriose jau netolimoje ateityje atsivers nauja ir visuomenei patraukli nacionalinių vertybių saugojimo, mokslinių tyrimų, restauravimo ir kultūros edukacijos erdvė.

„Džiaugiamės galėdami pratęsti kolegišką ir vaisingą bendradarbiavimą su Lietuvos istorijos institutu – svarbiu daugelio muziejinių projektų: konferencijų, seminarų, paskaitų, parodų, katalogų, kitų mokslinių publikacijų – partneriu.

Valdovų rūmų muziejus, bendradarbiaudamas su Lietuvos istorijos institutu, kuris persikėlė į kitas, kompaktiškesnes, patalpas, kartu išsprendė pačią opiausią ir didžiausią problemą – nacionalinės reikšmės vertybių saugyklų, mokslinių tyrimų ir restauravimo, kitos muziejinės veiklos patalpų stygiaus klausimą.

Naujuosiuose rūmuose planuojame sukurti atviras erdves mokslinėms studijoms ir tyrimams, edukacijai ir parodoms, įvairiems renginiams

Labai svarbu, kad patalpos Kražių g. 5 yra strateginėje vietoje, sostinės centre. Todėl čia muziejus galės užtikrinti šios vietos mokslinės tiriamosios misijos istorinį tęstinumą. Galbūt tai bus dar atviresnė ir netgi įdomesnė erdvė ne tik mokslo bendruomenei, studentams, bet ir visai kultūrinei visuomenei.

Naujuosiuose rūmuose planuojame sukurti atviras erdves mokslinėms studijoms ir tyrimams, edukacijai ir parodoms, įvairiems renginiams“, – sako Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. V. Dolinskas.

Istorinė akimirka, kai Lietuvos istorijos instituto direktorius habil. dr. Alvydas Nikžentaitis ir Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas pasirašo dvišalę bendradarbiavimo sutartį

„Tam tikra prasme Lietuvos istorijos institutas prie Valdovų rūmų muziejaus dabar priartėjo ne tik geografiniu požiūriu – būdami vieni šalia kitų, tikrai galėsime padaryti gerokai daugiau. Žinoma, per daug metų viename pastate susigyveni su juo ir norisi, kad ne tik žmonėms čia būtų gerai, bet ir senam pastatui. Tad džiaugiamės, kad jis pateko į geras rankas, linkime jam sėkmės, atsinaujinimo ir tęsti misiją, kurią jis vykdė anksčiau“, – teigia Lietuvos istorijos instituto direktorius habil. dr. A. Nikžentaitis.

Remiantis dvišale bendradarbiavimo sutartimi, abi institucijos toliau ketina vykdyti švietėjišką ir mokslinę misiją mokslinių tyrimų, kultūrinės bei švietėjiškos veiklos, leidybos ir kitose srityse, siekdamos kuo racionaliau panaudoti išteklius ir pajėgas, kurie gali būti naudingi visuomenei, aktyviai prisidėti prie pilietiškumo ugdymo, istorinės atminties puoselėjimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, Lietuvos ir Europos kultūrinio paveldo bei mokslo pasiekimų pristatymo.

Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotojos kultūrai ir mokslui dr. Ramunės Šmigelskytės-Stukienės teigimu, pratęsiant šią sutartį, plėtojamas jau daugiau kaip dešimtmetį vykstantis abiejų institucijų intensyvus bei rezultatyvus bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija susijusių istorinių sukakčių minėjimo programas, kitus bendrus švietėjiškus ir kultūrinius projektus, padedančius ugdyti Lietuvos visuomenės istorinę atmintį, stiprinti pilietinį ir patriotinį auklėjimą.

Valdovų rūmų muziejui perduoti pastatai Kražių g. 5

„Vadovaudamiesi geros partnerystės principais, tęsime bendrus darbus visai kitu kokybės lygiu ir kitomis sąlygomis: atrasdami naujas formas, kartu išlaikydami tradicijų tęstinumą“, – pabrėžia  R. Šmigelskytė-Stukienė.

Tai yra ne vienintelis įvykis, susiejęs Lietuvos istorijos institutą ir Valdovų rūmų muziejų. Pasirašant bendradarbiavimo sutartį, pažymėtas ir patalpų perdavimo faktas. Vadovaujantis Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu, Lietuvos istorijos institutas Valdovų rūmų muziejui perdavė pastatus, esančius Kražių g. 5, Vilniuje.

Pasak Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotojo administracijai ir infrastruktūrai Giedriaus Krasausko, 3,5 tūkst. kv. m. plotą užimančios patalpos padės Valdovų rūmų muziejui įgyvendinti ilgą laiką brandintą idėją įsteigti atvirų saugyklų, mokslinių tyrimų, studijų ir restauravimo centrą, kuriame bus dalis edukacijai, parodoms, renginiams skirtų erdvių.

Valdovų rūmų muziejaus perimtos Lietuvos istorijos instituto patalpos – muziejaus naujieji rūmai – jau netrukus bus atverti ir lankytojams

Pastatas muziejaus reikmėms bus pritaikomas keliais etapais. Iš pradžių į čia įrengtas archeologinių radinių, kultūros, meno ir istorijos vertybių saugyklas bus perkeltos muziejaus rinkiniuose saugomos minėtos vertybės. Be to, planuojama įrengti darbo vietas muziejaus Rinkinių, Mokslinių tyrimų skyriaus darbuotojams ir restauratoriams. Šiuo metu Valdovų rūmų muziejaus vertybės saugomos ir minėti specialistai laikinas darbo vietas turi pradėtuose rekonstruoti Radvilų rūmuose, priklausančiuose Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui.

„Esame labai dėkingi Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui ir jo vadovams už ilgalaikį bendradarbiavimą ir laiku bičiuliškai ištiestą pagalbos ranką. Tačiau dabar jau turime galimybę su visų vertybių fondais įsikurti naujose erdvėse ir linkime kolegoms sėkmės atkuriant bei įveiklinant didingą Radvilų rūmų ansamblį“, – sako Valdovų rūmų muziejaus direktorius V. Dolinskas.

Valdovų rūmų muziejui perduoti pastatai Kražių g. 5

Pirmuosius naujųjų rūmų Kražių g. 5 pritaikymo Valdovų rūmų muziejaus poreikiams etapus: saugyklų, darbo kabinetų ir laboratorijų perkėlimą, planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos, kai patalpos bus kosmetiškai suremontuotos, o Lietuvos istorijos institutas baigs iškelti savo bibliotekos fondus.

Be to, numatoma, kad nuo 2022 m. pagal galimybes naujuosiuose rūmuose bus įrengta dendrochronologinių pavyzdžių saugykla-šaldymo kamera, perkeltos saugoti stambios architektūrinės akmens detalės, modernizuotos dendrochronologijos, metalo, organinių radinių, keramikos ir kitos specializuotos archeologinių radinių konservavimo bei restauravimo laboratorijos, įrengtos specializuoto archyvo, eksponatų izoliavimo ir dezinfekavimo bei kitos muziejaus veiklai būtinos patalpos.

Pažymėtina, kad Valdovų rūmų muziejaus perimtos Lietuvos istorijos instituto patalpos – muziejaus naujieji rūmai – jau netrukus bus atverti ir lankytojams: bus sudaryta galimybė susipažinti, tyrinėti, studijuoti muziejaus vertybių rinkinius. Visų čia užsuksiančiųjų lauks ir nedidelės archeologinių eksponatų, restauruotų vertybių bei panašios parodos, kameriniai kultūriniai ir edukaciniai renginiai, kitos Valdovų rūmų muziejaus rinkinius ir misiją pristatančios veiklos.

Taip siekiama, kad Valdovų rūmų muziejaus naujieji rūmai Kražių g. 5 taptų dar viena svarbia ir atvira kultūrine bei švietėjiška erdve greta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir kultūrinio centro, planuojamo įrengti buvusio Lukiškių kalėjimo vietoje.

GALERIJA

  • Valdovų rūmų muziejui perduoti pastatai Kražių g. 5
  • Valdovų rūmų muziejui perduoti pastatai Kražių g. 5
V. Abramausko/Valdovų rūmų muziejaus nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Susijusia tema

Tai ne apie du paminėtuosius mokslininkus, bet apie "mokslininkus" ir "mokslininkes" Lietuvoje po 1990 m. Ar nėra gėda dėl tokio kiekio padalinto fiktyvių dr ir habil.dr laipsnių? Žmogeliai paliegę, menkų protelių, kreivi, šleivi, moterytės nušiurusios, nukvakusios, bjaurios... visi "elite", "mokslininkai". Pasižiūrėkite į save, savo vaikus ištisi būriai bjaurių, negabių klipatų. Panagrinėjus išsamiau, kaip tie klipatos tapo "elitu" daugiau nei liūdna. Norisi vemti. Koks nors 200 kg profesorius, dvokiantis, apsisnarglijęs, kliedintis raštu ir nuolat kadaise prastumtas per TSRS kitus universitetus už priklausomybę marksistiniams padlaižūnams sulaukęs senatvės užsimano palikuonių, kad gims sutraukos ir silpnapročiai žino, nes pats nuolatinis pacientas. bet ne, reikia profesoriui virš 50 m amžiaus vaikų, dažnas atvejis - prikimba prie kokios studentės iš provinijos, panašesnės į kokią statinę ant sudžiūvusių kojų tokia pigi, sutiks. Kas po to? Dažnai gimsta idiotai, ilgainiui padaromi dr.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS