Šaulių sąjunga ir A. Žmuidzinavičiaus muziejus kartu ugdys tautinę savimonę | Diena.lt

ŠAULIŲ SĄJUNGA IR A. ŽMUIDZINAVIČIAUS MUZIEJUS KARTU UGDYS TAUTINĘ SAVIMONĘ

  • 1

Lietuvos šaulių sąjunga ir A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus spalio 31 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Joje numatomas glaudesnis bendradarbiavimas plėtojant ir tobulinat Sąjungos bei muziejaus veiklas, vykdant šaulių patriotinį auklėjimą ir ugdant tautinę savimonę.

Prasmingai plėtojant švietėjišką ir kultūrinę veiklą, planuojama šaulius aktyviai įtraukti į muziejuje organizuojamus renginius, kviesti apsilankyti parodose, vykdyti bendrus projektus ir organizuoti renginius visuomenei, kuri nėra abejinga Šaulių sąjungos istorijai ir A. Žmuidzinavičiaus kūrybai. Sutartį pasirašė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna ir muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis.

Lietuvos šaulių sąjungos vadas pabrėžė ne tik istorinės atminties išsaugojimo svarbą, bet ir atsiveriančias platesnes galimybes šiandienos jaunimo patriotiškumo bei pilietiškumo ugdymui, švietėjiškos ir kultūrinės Sąjungos veiklos plėtojimui. Muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis dalinosi mintimis, jog Šaulių sąjunga yra svarbi organizacija, galinti ir turinti ginti bei puoselėti kultūrą.

Sutarties pasirašymo data simbolinė – 141-osios A. Žmuidzinavičiaus gimimo metinės. Vienas žinomiausių peizažo meistrų svarbus ne tik dailės, bet ir Šaulių sąjungos istorijai. Ši asmenybė stovėjo prie Lietuvos valstybingumo ir Šaulių sąjungos formavimosi pamatų: kūrė, organizavo ir plėtė Lietuvos Šaulių sąjungos veiklą, 1929 m. buvo išrinktas LŠS Centro valdybos pirmininku ir Sąjungai vadovavo iki 1934 m. lapkričio 30 d., 1929 ir 1931-1934 m. buvo šaulių žurnalo „Trimitas“ atsakinguoju redaktoriumi, 1931 m. gavo Šaulių Žvaigždės ordino apdovanojimą.

Šaulių sąjungos pamatai ir vertybės formavosi kartu su Lietuvos valstybės atkūrimu, kovose už jos nepriklausomybę. Ir šiandien Lietuvos šaulių sąjunga siekia ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus ir drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę, nelaimės atveju padėti kitiems. Šiuo metu Sąjunga vienija daugiau nei 10 tūkst. narių.

GALERIJA

  • Šaulių sąjunga ir A. Žmuidzinavičiaus muziejus kartu ugdys tautinę savimonę
  • Šaulių sąjunga ir A. Žmuidzinavičiaus muziejus kartu ugdys tautinę savimonę
Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Tokio žymaus dailininko

(vienintelio giganto Lietuvoje)vardo muziejui ta Šauliu sąjunga kap šuniui penkta koja.Seniai stebiuosi, kodėl nepopuliarinamas toks Lietuvos kultūros kalnas, su reta ir įdomia gyvenimo kelio istorija.Kultūros ministerija pavirtusi į velniai žino ką proteguojanti irgi velniai žino ką:DDD)).Išprotėje saukos, vamzdziu į Nerį kūrėjai apdovanojami ir garbinami o tikras talentas iki šiol niekam beveik niekam nežinomas.Jau okupantas rusas daugiau darė nei dabartinė 25 metus neva kultūros reikalais besirūpinanti valdžia.Gėėėda.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS