L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką | Diena.lt

L. SAVICKAS: NAUJOJI „VALSTIEČIŲ“ PRAKTIKA – ELIMINUOTI KITOKIĄ NUOMONĘ FRAKCIJOJE TURINTĮ POLITIKĄ

 • 11

Saulius Skvernelis savo sprendimą dėl likimo frakcijoje žada priimti rudenį, kai prasidės rudens Seimo sesija. Tačiau kitas Seimo narys Lukas Savickas, priklausęs Valstiečių frakcijai, sprendimą jau priėmė – jis traukiasi iš šios opozicinės frakcijos. L. Savickas sakė, kad neramumus visuomenėje paskatino ne tik dabartiniai valdančiųjų konservatorių veiksmai, bet ir opozicijos. Esą jį neramina naujoji valstiečių praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką, praneša Info diena.

„Aš niekada nepriklausiau partijai ir tas bendradarbiavimas buvo grįstas veikla per frakciją ir buvimą jos nariu. Mano sprendimas yra susijęs su tuo, kad partija ir jos artimiausios vadovybės ratas priėmė sprendimus ženkliai nukrypti nuo to, kas buvo rinkiminiai pažadai ir esminės rinkiminės kryptys, – visų pirma, tęsti Vyriausybės darbus. Prisiminkite, rinkimų metu net nebuvo pristatyta rinkiminė programa. Iš esmės buvo pasakyta, kad tai yra Vyriausybės parengti strateginiai ilgalaikiai dokumentai, prie kurių teko ir pačiam dirbti. Dabar matoma, kad tolstama nuo to, kas buvo identifikuota ten. Mano akimis, pradedama labai smarkiai sukti į radikalią dešinę“, – kalbėjo L. Savickas.

L. Savickas aptarė ir protestus, vykusius prie Seimo: „Politikai, nepriklausomai nuo to, kuriai politinei organizacijai, partijai ar frakcijai priklauso, turi jausti atsakomybę už savo veiksmus, nes tie veiksmai, matome, prie ko gali privesti. Mano akimis, turime labai aiškiai ir nedviprasmiškai siųsti žinią įvairioms mūsų visuomenės grupėms, gerbiant jų nuomonę, jų požiūrius, tačiau siekiant paaiškinti, sutelkti, jokiu būdu neskaldyti ir nemobilizuoti grupių, kurios iš tikrųjų dabar yra labai pasipiktinusios. Manau, kad valstybinis požiūris yra kritinis aspektas, kuris sukėlė labai didelį gėdos jausmą“.

Jeigu frakcijos narys pradeda argumentuotai siekti vidinės diskusijos dėl vienokių ar kitokių klausimų, tai naujoji praktika būtų jį eliminuoti iš frakcijos ir iš partijos.

Anot jo, politikai turėtų prisiimti atsakomybę už riaušes prie Seimo: „Manau, kad tai yra mūsų, kaip politikų, atsakomybė. Visų pirma, reikia kalbėti apie vykdomąją daugumos valdžią, kuri turėjo atsakomybę sprendimus priimti aiškiai, laiku. Vakcinos pirkimai iš esmės jau buvo paruošti dar praėjusios Vyriausybės. Reikėjo realiai, sėkmingai įgyvendinti komunikacinį planą, vakcinavimosi planą, tam kad išvengtume tų neramumų. Tačiau tie darbai akivaizdžiai užsivėlino, pati Vyriausybė pripažino, kad tempai jų netenkino. Buvo pereita prie tikrai nebe komunikacinių, o prie griežtesnių priemonių, kurios pradėjo kelti neramumus visuomenėje. Tačiau taip pat ta atsakomybė yra ir opozicijoje dirbančių grupių. Mes turime padėti mūsų šaliai, mūsų valstybei susitvarkyti su krizėmis, kurių šiuo metu turime daugiau negu vieną“.

„Dirbant ketverius metus Vyriausybėje, buvo puikus ryšys su tikrai didele frakcijos narių dalimi. Šiuo metu jau beveik metus frakcijoje taip pat glaudus bendradarbiavimas su labai didele dalimi frakcijos narių. Į ką aš atkreipiau dėmesį, kad artimiausias partijos vadovybės ratas, kupinas pritarėjų, vis labiau izoliuoja bet kokią kitą nuomonę ir pasilieka aplink savo nuomones, kurios yra labai kontraversiškos. Dažnai apeliuoja į tam tikras sąmokslo teorijas, o sąmokslo teorijoms, matant tokį didelį visuomenės susiskaldymą, tikrai ne laikas“, – komentavo Seimo narys.

„Mane tikriausiai labiausiai neramina tai, kad yra formuojama įdomi nauja praktika – jeigu frakcijos narys pradeda argumentuotai siekti vidinės diskusijos dėl vienokių ar kitokių klausimų, tai naujoji praktika būtų jį eliminuoti iš frakcijos ir iš partijos. Einant tuo keliu, per ateinančius vien šios kadencijos trejus metus, klausimas, ar frakcijoje užteks narių, jei tokiu tempu jie bus šalinami. Aš manau, kad didžiausias lūkestis būtų, jeigu stebuklingai pavyktų rasti tą sutarimą, kad naujas atsisukimas į radikalizmą, radikaliąją dešinę, populizmą nėra teisinga kryptis. O susitelkiant į pozityvią darbotvarkę, vidinėmis diskusijomis grįsta veikla būtų ta, kuria turėtų būti einama. Tačiau kol kas labiau priešingus signalus tenka matyti“, – teigė L. Savickas.

 

Protestas prie Seimo prieš COVID-19 ribojimus

P. Peleckio / Fotobanko, M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

GALERIJA

 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
 • L. Savickas: naujoji „valstiečių“ praktika – eliminuoti kitokią nuomonę frakcijoje turintį politiką
P. Peleckio / Fotobanko nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (11)

ALGIS

Nukopijavo nuo konservų .

Augis

Gal žydra Gėlytės išleido šaknys tavo smegenyse?

Jonas

Berniuk o tu morėtum eliminuoti kitokią partijos nuomonę, JUOKDARYS:)
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS