VRK: per Seimo rinkimus rinkėjai sulauks nevardinių pranešimų apie rinkimus | Diena.lt

VRK: PER SEIMO RINKIMUS RINKĖJAI SULAUKS NEVARDINIŲ PRANEŠIMŲ APIE RINKIMUS

  • 2

Per rudenį vyksiančius Seimo rinkimus visi rinkėjai vietoje įprastų vardinių rinkėjų kortelių, gaunamų prieš rinkimus, sulauks pranešimų, t. y. informacinių pakvietimų dalyvauti rinkimuose. Jis nėra būtinas turėti rinkėjui, norinčiam balsuoti, informuoja Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Įgyvendinama pasikeitusį Seimo rinkimų įstatymą ir ruošdamasi rudenį vyksiantiems parlamento rinkimams, VRK atnaujino pranešimo apie rinkimus įteikimo rinkėjams tvarką.

Pranešime apie rinkimus bus nurodoma: rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą įrašytas rinkėjas, pavadinimas, numeris ir balsavimo patalpos adresas; apygardos, kurios teritorijai priskirta rinkimų apylinkė, pavadinimas ir numeris; rinkimų data, balsavimo rinkimų apylinkės balsavimo patalpoje laikas, kvietimas dalyvauti rinkimuose, kita rinkėjui ar organizuojant rinkimus svarbi informacija.

Pranešimų įteikimą ir kitos su rinkimais susijusios informacijos perdavimą kaip ir iki šiol rinkėjams vykdys apylinkių rinkimų komisijos.

Pranešimai bus metami į rinkėjų pašto dėžutes, o ne įteikiami asmeniškai, kaip buvo iki šiol.

Rinkėjams, turintiems teisę balsuoti namuose (neįgaliesiems, dėl ligos laikinai nedarbingiems, sukakusiems 70 metų ir vyresniems), pranešimai bus įteikiami asmeniškai. Apylinkės rinkimų komisijos narys, įteikdamas tokiam rinkėjui pranešimą, privalės jo paklausti, ar rinkėjas pasinaudos šia teise bei turės informuoti, kaip jis tai gali įgyvendinti.

VRK primena, kad rinkėjui, norinčiam balsuoti, kaip ir iki šiol, reikės tik asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, t. y. tokio, kuriame yra rinkėjo nuotrauka ir asmens kodas.

Paaiškina, kas gali būti rinkimų stebėtojas

Ruošdamasi šių metų rudenį vyksiantiems  Seimo rinkimams, VRK atnaujino Rinkimų (referendumo) stebėtojo registravimo tvarkos aprašą. Jame reglamentuojama stebėtojo pažymėjimo išdavimo, naudojimo ir netekimo tvarka, stebėtojo teisės ir pareigos, veiklos sąlygos.

Nustatyta, kad stebėtoju gali būti rinkėjas ar užsienio valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms atstovaujančių subjektų pasiūlytas asmuo.

Tuo tarpu stebėtoju negali būti tos savivaldybės, kurios teritorijoje stebėtojas turi teisę stebėti rinkimus arba kurios teritorija patenka į rinkimų apygardą, meras, administracijos direktorius, jų pavaduotojai, seniūnai ir jų pavaduotojai.

Stebėtojus turi teisę siūlyti politinės partijos, kandidatai; Lietuvoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais ar žmogaus teisių apsauga; tarptautinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais ar žmogaus teisių apsauga;  užsienio valstybėms atstovaujantys asmenys; Vyriausioji rinkimų komisija pagal pateiktus prašymus.

Asmeniui vienu metu draudžiama būti stebėtoju ir rinkimų (referendumo) komisijos nariu; stebėtoju ir kandidatu, stebėtoju ir politinės kampanijos iždininku, stebėtoju ir rinkimų (referendumo) komisijos informatiku ar buhalteriu.

Politinės partijos, kandidatai, nevyriausybinės organizacijos turi teisę siūlyti registruoti stebėtojais ne daugiau kaip po du stebėtojus kiekvienoje rinkimų (referendumo) apylinkėje.

Dėl politinės reklamos VRK pateikė rekomendacijas ir influenceriams

VRK, atnaujinusi rekomendacijas dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu,  pirmą kartą aptarė ir vadinamųjų socialinių tinklų nuomonės formuotojų (influencerių) veiklą.

Jie socialinių tinklų paskyrose, prie kiekvieno konkretaus neatlygintinai skleidžiamo įrašo, kuriuo propaguojamas kandidatas, pretendentas į kandidatus, politinė partija ar kitas politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa, turi pažymėti, kad tuo konkrečiu įrašu yra skleidžiama neatlygintina politinė reklama.

Kandidatams, politikams, pretendentams į kandidatus, kitiems politinės kampanijos dalyviams socialinių tinklų asmeninių paskyrų profiliuose prie biografinės skilties rekomenduojama nurodyti, kad asmuo yra politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto iškeltas ar išsikėlęs kandidatas.

VRK taip pat  primena, kad rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu interneto svetainėse ir naujienų portaluose yra draudžiama skelbti atlygintiną politinę reklamą.

Be to, šiuo laikotarpiu politinės kampanijos dalyviams rekomenduota neskelbti jokių naujų agitacinio turinio įrašų, įskaitant kvietimą į rinkimus ar raginimą nedalyvauti rinkimuose.

Pasak VRK, jie neturėtų keisti asmeninės paskyros nuotraukos ir viršelio į paskyrą su agitaciniais elementais, neturėtų atlikti jokių veiksmų (pavyzdžiui, aktyviai komentuoti prie kitų įrašų), kurie naujai keltų susidomėjimą kandidatu ar politine partija. Jie taip pat turėtų atsisakyti informacijos apie rinkimų dienos renginius, kuriais išreiškiamas palaikymas ar žadama konkrečiu būdu balsuoti, sklaidos. Nors politinės kampanijos dalyviai neprivalo pašalinti iki rinkimų agitacijos draudimo pradžios paskelbtų įrašų, tačiau jie neturėtų dirbtinai kelti susidomėjimo jais (pavyzdžiui, komentuoti ankstesnių įrašų, naujai dalintis jais, ir pan.).

Seimo rinkimai vyks šių metų spalio  11 d.

Rašyti komentarą
Komentarai (2)

hiena

musu pinigus naudoja propogandiniams lapeliams...

Loxatronas

Viskas nuspręsta jau senai Eilinis mulkinimas

SUSIJUSIOS NAUJIENOS