Biudžetui trūksta ir pajamų, ir išlaidų, bet ne kritikos | Diena.lt

BIUDŽETUI TRŪKSTA IR PAJAMŲ, IR IŠLAIDŲ, BET NE KRITIKOS

Ši savaitė paskutinė 2016–2020 m. kadencijos Seimui. Išeinantys parlamentarai vos spėjo atversti irgi dienas baigiančios Vyriausybės parengtą 2021-ųjų valstybės biudžeto projektą. Jį skeptiškai įvertino ne tik pretendentė į premjeres Ingrida Šimonytė. Daug abejonių kitų metų dėl svarbiausio finansinio dokumento turi ir jį išanalizavęs Lietuvos bankas.

Pagrindiniai biudžeto skaičiai

Kitų metų biudžeto projektas parengtas, remiantis rugsėjo viduryje paskelbtu ekonomikos raidos scenarijumi ir numato, kad bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 3,3 proc., vidutinė metinė infliacija sieks 1,8 proc., vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) augs 3,3 proc., o nedarbo lygis sudarys tik 7,9 proc.

Numatoma, kad valstybės biudžeto pajamos kitąmet, palyginti su patvirtintomis šiemet, mažės 1,3 proc., iki bemaž 11,39 mlrd. eurų, o išlaidos augs 21,2 proc., iki 15,49 mlrd. eurų. Valstybės biudžeto deficitas kitąmet turėtų siekti 4,11 mlrd. eurų – 3,3 karto daugiau nei patvirtinta šiemet (1,248 mlrd. eurų), o tai sudarys maždaug 5 proc. BVP.

Pasak Lietuvos banko, sprendimai dėl atskirų projektų turėtų būti priimti atsižvelgiant į naudos ir kaštų analizės įžvalgas.

Planuojamas "Sodros" kitų metų biudžeto pajamos sieks 5,063 mlrd. eurų, išlaidos – 5,002 mlrd. eurų. "Sodros" biudžeto perteklius 2021 m. turėtų siekti 61,295 mln. eurų.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas 2021 m. planuojama bus subalansuotas – siektų 2,37 mlrd. eurų.

Nemažai rizikos dėl pajamų

Lietuvos banko Seimui pateiktame 2021 m. biudžeto vertinime nurodoma, jeigu visa numatyta dotacijų iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. Recovery and Resilience Facility (RRF)) suma nebus gauta, o lėšos, susijusios su Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimu, išleistos.

Pasak centrinio šalies banko analitikų, biudžeto projektuose numatoma, kad 2021 m. išlaidos naujų Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų įgyvendinimui sudarys 1,6 mlrd. eurų (3,2 proc. BVP), iš jų 813 mln. eurų (1,6 proc. BVP) bus finansuojama RRF lėšomis. Dotacijų sumos, teksiančios atskiroms šalims, kol kas nėra patvirtintos, be to, net ir ES šalims susitarus dėl ekonomikos gaivinimo priemonių, yra rizika, kad siūlomi Ateities ekonomikos DNR plano projektai neatitiks vertinimo kriterijų, todėl planuojama lėšų suma nebus gauta. Negavus planuoto finansavimo iš RRF, Ateities ekonomikos DNR plano projektai turės būti finansuojami iš kitų šaltinių: pavyzdžiui, nuosavomis, skolintomis, ES struktūrinės paramos lėšomis.

Pavyzdžiui, jeigu nebūtų gauta apie 20 proc. 2021 m. planuojamos sumos iš RRF, o Ateities ekonomikos DNR plano projektai vis tiek būtų vykdomi, valdžios sektoriaus deficitas būtų apie 0,3 proc. didesnis ir sudarytų 5,3 proc. BVP. Vis dėlto, kadangi RRF yra nauja priemonė ir iš jos finansuotinų projektų vertinimo kriterijai dar nėra tiksliai žinomi, negauta lėšų suma galėtų būti dar didesnė ir, Lietuvos banko manymu, lemtų reikšmingesnį valdžios sektoriaus deficito pablogėjimą. Minima rizika sumažėtų, jeigu būtų įtvirtinta nuostata, kad projektai, kuriuos numatoma finansuoti RRF lėšomis, galėtų būti pradėti įgyvendinti tik gavus jų finansavimo iš RRF patvirtinimą.

Taip pat yra rizika, kad pajamos iš mokesčių atidėjimų grąžinimo gali būti mažesnės, nei planuojama. Projektuose numatyta, kad pagrindinių mokesčių (PVM, GPM, pelno) maždaug ketvirtadalis susidariusios mokestinės skolos nebus gauta iš viso, o likusi suma bus grąžinta per vienus–trejus metus. Remiantis paskelbtomis mokesčių atidėjimų grąžinimo sąlygomis, mokesčių mokėtojai per 2020 m. susidariusias mokesčių skolas be palūkanų galės sumokėti per dvejus metus arba, jei finansinė situacija sudėtinga, – per penkerius. Tačiau mokesčių mokėtojai turės galimybę paprašyti pirmąją įmoką nukelti vieniems metams. Manoma, kad tebesitęsiančios pandeminės situacijos sąlygomis įmonių, kurios norės pasinaudoti šia galimybe, dalis gali būti didelė, todėl reikšmingesnė dalis atidėtų mokesčių grąžinimų bus gauta tik 2022 m.

Išliks COVID-19 įtaka

2021 m. valdžios sektoriaus deficitas gali būti 0,5–1,2 proc. prastesnis (ir sudaryti 5,5–6,2 proc. BVP) dėl, tikėtina, didesnio su pandemija ir jos padarinių valdymu susijusių lėšų poreikio, teikia Lietuvos banko ekspertai. Daugelis kovai su COVID-19 ir jo padariniais patvirtintų priemonių baigia galioti iki 2021 m. pradžios (pavyzdžiui, darbo paieškos išmokos, subsidijos grįžusiesiems iš prastovų ir kt.), kaip numatyta įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose. Vis dėlto, tęsiantis ekstremaliai padėčiai, tam tikros priemonės galios, o lėšos joms bus reikalingos ir 2021 m. (pavyzdžiui, ligos išmokos, subsidijos prastovų metu, papildomos išlaidos sveikatos apsaugai ir kt.).

Atkreipiamas dėmesys, kad suplanuotos lėšos šioms reikmėms yra gerokai mažesnės nei išlaidos, patirtos 2020 m. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į dabartinę epidemiologinę situaciją, kitąmet ligos socialiniam draudimui, tikėtina, nebus išleista gerokai mažiau, nei numatoma 2020 m. Lietuvos banko vertinimu, labai tikėtina, kad pandemijos ir jos padarinių valdymo priemonės gali pareikalauti didesnių išlaidų, nei šiuo metu numatyta projektuose. Jei toms priemonėms, kurios galioja ekstremalios situacijos, karantino metu kitąmet reikėtų bent pusės lėšų, kiek šiemet, valdžios sektoriaus deficitas didėtų apie 0,5 proc. BVP, o jei prireiktų tiek pat lėšų, – 1,2 proc. BVP (atitinkamai bendras deficitas padidėtų iki 5,5–6,2 proc. BVP). Be to, dalis išlaidų 2020 m. buvo vienkartinės arba jos suplanuotos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Į tai kitų metų finansiniame valstybės dokumento projekte taip pat neatsižvelgta. Ekspertai mano, kad reikėtų vengti praktikos, kai reikšminga dalis išlaidų neįtraukiama į biudžetą.

Atsižvelgiant į besitęsiančią pandeminę situaciją, Lietuvos banko manymu, būtų tikslinga biudžete numatyti lėšas, kurių prireiktų fiskalinėms priemonėms, kurios automatiškai galioja esant ekstremaliai padėčiai, karantinui, nes tikėtina, kad jos bus patirtos. Ir svarbu įtvirtinti apgalvotą jų sistemą, kuri leistų gyventojams ir verslui pasinaudoti parama, kai jos labiausiai reikia, ir ji turėtų įsijungti automatiškai.

Ar efektyviai išleisime?

Atsižvelgiant į tai, kad didelę dalį planuojamo valdžios sektoriaus deficito 2021 m. lems Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimas (naujiems veiksmams bus skirta 1,6 mlrd. eurų (3,2 proc. BVP), atkreipiamas dėmesys į rizikas, susijusias su plane numatytų priemonių tikslingumu ir efektyvumu. Lietuvos banko vertinimu, plane pasirinktos ilgalaikių investicijų kryptys iš esmės yra teisingos, tačiau itin svarbu, kad projektų turinys atitiktų strategines kryptis, kurioms jie priskiriami. Ilgalaikių investicijų pagrindinis kriterijus turėtų būti nebe greitis, o projektų kokybė.

"Skubotas lėšų skyrimas didina riziką, kad šios lėšos bus panaudotos neefektyviai, atiteks labiau einamosioms išlaidoms nei investicijoms, o ekonominė nauda bus nedidelė. Manome, kad ilgalaikėje perspektyvoje valstybė gautų didesnę ekonominę naudą, jeigu būtų skirta papildomai laiko ir reikiamų resursų siekiant tiksliau įvertinti investicijų poreikį pasirinktoms sritims, taip pat atlikus išsamų kiekvienos plane pateiktos priemonės kuriamos naudos šalies ekonomikai vertinimą. Aiškus prioritetas turėtų būti struktūrinė ekonomikos transformacija… (....) Taupant ribotus valstybės finansus, pirmenybė turi būti teikiama ne tik rentabilioms, bet ir didžiausią naudą šalies ekonomikai kuriančioms priemonėms. Ilgesniu laikotarpiu didesnę pridėtinę naudą turėtų nešti investicijos į švietimą ir žmogiškąjį kapitalą, kurios turėtų padėti pritraukti užsienio investicijas, didinti užimtumą ir skatinti aukštesnės pridėtinės vertės eksportą", – tokius vertinimus Seimui pateikė Lietuvos bankas.

Jo ekspertai taip pat mano, kad reikia kritiškai persvarstyti Ateities ekonomikos DNR planą ir pagal poreikį tikslinti investicijų poreikį ir pobūdį bei itin atsakingai planuoti ES atsigavimo fondo lėšų panaudojimą, o sprendimai dėl atskirų projektų turėtų būti priimti atsižvelgiant į naudos ir kaštų analizės įžvalgas. Tai valstybei leistų racionaliau naudoti turimus ribotus išteklius, pavyzdžiui, kiek ir kokios viešosios infrastruktūros reikia, arba bent jau žinoti tikrą siūlomų investicinių projektų kainą.

"Neefektyvaus lėšų panaudojimo rizika sumažėtų, jeigu dauguma Ateities ekonomikos DNR plano projektų būtų įgyvendinami tik EK patvirtinus Lietuvos RRF planą", – savotišką apsidraudimą nuo neatsakingų savos valdžios sprendimų siūlo kitų metų valstybės biudžeto projektą išanalizavę Lietuvos banko ekspertai.

Rašyti komentarą
Komentarai (7)

Kaunietis

Nedidelio proto žmonės dažniausiai kritikuoja ir smerkia viską, kas išeina už jų proto ribų.

Tik girdim

Paveldas paveldas o kur modernas?

Nesvarbu.

Jeigu praeitoje kadensijoje viską darė valstiečiai, reiškia jie dabar visada bus kalti. :D)Tik konservatoriai su liberalais visada šventi, šventi, švenčiausi. Ir tobuliausi.:D).Antiek šventi kad vieni tai kai paskutinysyk valdė nugrobino lietuvius į pėrmo pasaulinio pokario laikų lygi o kiti paprasčiausia iki šiol teisiami už prekiavimą poveikiu valstybei (baigia isisukti..:D)
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS