Teisėjų garbės teismas dėl senaties nutraukė teisėjo A. Kaminsko drausmės bylą | Diena.lt

TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS DĖL SENATIES NUTRAUKĖ TEISĖJO A. KAMINSKO DRAUSMĖS BYLĄ

Teisėjų garbės teismas trečiadienį suėjus senačiai nutraukė Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjui Arūnui Kaminskui iškeltą drausmės bylą.

„Trejų metų terminas yra praleistas, terminas yra imperatyvus“, – paskelbė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Teisėjų garbės teismo pirmininkas Virgilijus Grabinskas.

Tačiau Teisėjų garbės teismas konstatavo, kad A. Kaminsko elgesys nesuderinamas su geru teisėjo vardu, kenkia teismo autoritetui, žemina teisėjo vardą.

A. Kaminskui, kuris buvo vienas iš korupcijos teisinėje sistemoje bylos įtariamųjų, drausmės bylą pernai rugpjūtį iškėlė Teisėjų etikos ir garbės komisija.

Sprendimas iškelti bylą buvo priimtas 2022 metų rugpjūtį, o pažeidimai galėjo būti padaryti 2018 metų gruodį ir 2019 sausį ir vasarį.

Drausmės byla jam iškelta įvertinus, jog nustatytas teisėjo elgesys nėra suderinamas su geru teisėjo vardu – teisėsauga surinko duomenų apie galimą neformalų A. Kaminsko bendravimą su advokatu apie poveikio kitiems teisėjams darymą ir atlygį už tai.

Pažeidė Teisėjų etikos kodekso normas

Teisėjų garbės teismas, įvertinęs drausmės bylos medžiagą bei teisėjo paaiškinimus, pažymėjo, kad Teisėjų etikos kodekse įtvirtinti reikalavimai teisėjui nekonsultuoti asmenų teisiniais klausimais įstatymų nenumatytais atvejais yra vienas iš reikalavimų įgyvendinant teisėjo ir teismo teisingumą ir nešališkumą.

„Atsižvelgdamas į tai, Teisėjų garbės teismas padarė išvadą, kad teisėjo A. Kaminsko veiksmai (neformalūs susitikimai su advokatu privačioje aplinkoje, konsultavimas teisiniais klausimais, vertinant juos kontekste su kitomis šiame sprendime aptartomis aplinkybėmis) yra nesuderinami su teisėjams keliamais ypač aukštais etikos standartais, pažeidžiantys Teisėjų etikos kodekse įtvirtintus teisingumo, nešališkumo, padorumo, įpareigojančio teisėją būti nepriekaištingos reputacijos ir ją saugoti, principus“, – paskelbė Teisėjų garbės teismas.

Nors jis ir konstatavo, kad teisėjas pažeidė Teisėjų etikos kodekso normas, tačiau Teismų įstatyme nustatyta senaties termino pabaiga – eliminuoja drausminės atsakomybės taikymo teisėjui galimybę.

Šis Teisėjų garbės teismo sprendimas per dešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Įtarimus panaikino

Teisėsaugos įtarimai korupcijos byloje teisėjui buvo panaikinti konstatavus, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Nušalintas teisėjas po trejų metų grąžintas į eitas pareigas, prezidento Gitano Nausėdos sausį priimtu dekretu atnaujinti jo įgaliojimai ir už nušalinimo laikotarpį sumokėtas daugiau nei 135 tūkst. eurų atlyginimas iki mokesčių. Juos atskaičius teisėjas į rankas gavo beveik perpus mažesnę sumą.

Teisėjas su savo advokatu bei prokuratūra ilgai bylinėjosi dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo pagrindo – prokuratūra buvo konstatavusi, kad ikiteisminis tyrimas šio teisėjo atžvilgiu nutrauktas nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę. Teisėjas teisme pasiekė, kad ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu būtų nurodytas kaip nutrauktas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją su teikimu iškelti drausmės bylą taip pat kreipėsi generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

A. Kaminskas tvirtino jokio poveikio teisėjams nedaręs, tai patvirtino visi apklausti teisėjai.

Susitiko su D. Zagrecku

Teisėsauga nustatė, kad A. Kaminskas du kartus susitiko su tuo metu advokatu dirbusiu Drąsučiu Zagrecku. Šis teisininkas dabar yra atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, nes bendradarbiauja su teisėsauga ir padėjo atskleisti korupcinius nusikaltimus.

Per pirmą susitikimą 2018 metų gruodį šalia Vilniaus apygardos administracinio teismo pastato Žygimantų gatvėje D. Zagreckas perdavė teisėjui A. Kaminskui lapą su informacija apie skundus pateikusius asmenis bei Vilniaus apygardos administraciniame teisme keturias administracines bylas nagrinėjančius teisėjus.

Per susitikimą advokatas teiravosi, ar teisėjas galės paveikti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai keturių asmenų atžvilgiu priimtų palankius teismo sprendimus ir panaikintų Migracijos departamento sprendimus dėl atsisakymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

„Šio susitikimo metu teisėjas A. K. patikino, kad D. Z. užduotį suprato, taip pat su D. Z. aptarė ir analizavo, kaip į teisėjo A. K. neteisėtą poveikį galėtų reaguoti viena iš D. Z. pateiktoje informacijoje nurodytų teisėjų, aptarė susijusią su neteisėtu poveikiu informaciją apie dalį bylų nagrinėjančius teisėjus M. P. ir H. S.“, – rašoma teisėsaugos dokumentuose.

Nenusišalino nuo skundo nagrinėjimo

Generalinės prokurorės teikime taip pat nurodoma, kad per kitą susitikimą 2019 metų sausį D. Zagrecko automobilyje vėl kalbėtasi apie jo perduotą prašymą.

Per šį susitikimą A. Kaminskas informavo D. Zagrecką, kad neturi galimybių neteisėtai paveikti aptariamas bylas nagrinėjančius Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjus.

Teikime taip pat nurodoma, kad teisėjas A. Kaminskas, vykdydamas neteisėtą susitarimą su D. Zagrecku bei pastarojo neteisėtą užduotį, dalyvavo 2019 metų vasarį administracinėje byloje ir nenusišalino nuo vieno iš suinteresuotų asmenų skundų nagrinėjimo.

Generalinės prokurorės teigimu, pažadas surinkti informaciją apie teisme nagrinėjamus skundus, teikti paaiškinimai dėl negalėjimo įvykdyti prašymą, nepranešimas apie jam darytą neteisėtą poveikį, nenusišalinimas nuo vieno iš suinteresuotų asmenų skundų nagrinėjimo ir dalyvavimas posėdyje vertintini kaip galimas Teisėjų etikos kodekso įtvirtintų principų pažeidimas.

Prašė „prazonduoti“

Per ikiteisminio tyrimo metu atliktą akistatą D. Zagreckas nurodė, kad teisėjo A. Kaminsko konkrečiai neprašė, jog būtų patenkinti skundai, tiesiog paprašė „prazonduoti“, ar įmanoma padėti žmonėms migracijos klausimais.

Į tai atsakydamas A. Kaminskas nurodė supratęs, kad advokatas D. Zagreckas domisi administracinių bylų praktika, jokių prašymų ką nors spręsti nebuvo, pinigų jam D. Zagreckas nesiūlė.

Tačiau teisėsauga gavo duomenų, kad teisėjui už galimas paslaugas ketinta atsilyginti 1 tūkst. eurų.

Teisėjas paaiškino, kad advokatas neprašė paveikti administracines bylas nagrinėjančių teisėjų, kad šie priimtų konkrečius sprendimus. Taip pat pažymėjo, kad nebuvo prašymo domėtis šių bylų eiga.

Teisėjas paaiškinime nurodė, kad antrą kartą susitikęs su advokatu D. Zagrecku jam paaiškino Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamų administracinių bylų migracijos srityje praktiką. Teisėjas pažymėjo, jog neteisėtos užduoties iš D. Zagrecko negavo, jokios informacijos apie bylas nerinko, ką patvirtina informacinės sistemos LITEKO duomenys.

Rašyti komentarą
Komentarai (5)

Antram jau

Teisėjui pastaruoju metu nutraikė dėl senaties. Na, Lietuviškas cirkas. Iki normalių teisnų LT dar toli. O priteisę tokie nekaltų žmonių belekiek. Mano akimis cibiškas žvilgsnis. Baisu kaip tokie vykdo " teisingumus".

Tindi rindi

Solidarumas…, bet tai nieko naujo, tokius turime teisingumo vykdytojus.

Lietuvos "teisėsauga"

Visame savo gražume. "Varnas varnui akių nelesa"...
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS