Bažnytinę santuoką padės anuliuoti už 250 eurų? | Diena.lt

BAŽNYTINĘ SANTUOKĄ PADĖS ANULIUOTI UŽ 250 EURŲ?

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Išskirtinio susikaupimo ir jaudulio akimirka – bažnytinė santuoka. Jei kadaise jos nutraukimas buvo tabu, šiandien net galima rasti paslaugių pagalbininkų, padėsiančių išspręsti visas problemas.

Konsultacija telefonu

"Šią savaitę dar pratęsiame akciją", – Rasa citavo ją pribloškusią frazę, kai paskambino internete rasto skelbimo telefonu dėl bažnytinės santuokos anuliavimo. Moterį nustebino ne tik tai, kad egzistuoja paslauga dėl bažnytinės santuokos nutraukimo. Nemažiau pribloškė ir tai, kad paslaugos įkainiui taikoma akcija, suprask, šiandien pigiau nei ryt, visai kaip prekybos centruose.

Anot Rasos, tinklalapyje skyrybos.eu nurodytu telefonu atsiliepęs vyras greitakalbe bėrė teikiamos paslaugos pobūdį, neskubėdamas pasakyti sumos. Mielai aiškino apie nepaprastą, o kryptingą pasirengimą norintiems, kad bažnytinė santuoka būtų pripažinta negaliojančia.

"Aiškino, kad prašymo surašymas yra ne kažkoks šabloninis dalykas, o kūrybinis procesas, priklausantis nuo šalių pateiktų faktinių aplinkybių. Esą jie jas taip apipavidalina, kad Tribunolas laikytų svarbiomis", – telefonu gautą informaciją perpasakojo moteris.

Rasai buvo patarta brūkštelėti laiškelį elektroniniu paštu ir bus atsiųsta sąskaita. Tik atlikus pavedimą, bus atsiųstas klausimynas, o pagal surašytus atsakymus ir parengtas prašymas Tribunolui.

Man išaiškino, kad jie patys, kur reikia patirština, kur reikia kampus apšlifuoja.

"Nepakanka atsakyti vienu žodžiu. Mums reikia pajusti kliento minčių dėstymo stilių. Mes neturime parašyti per daug kvalifikuotai, nes matysis, kad ne pats žmogus ruošė tą prašymą. Jis yra geros valios išraiška, kuriame neturi atsispindėti emociniai fonai, kai šalis nori pasirodyti buvusi geresnė ar dvasingesnė", – Rasa perpasakojo jai pateiktus nurodymus.

Moteriai buvo pabrėžta, kad, atsakydama į klausimus, turi orientuotis į tuos niuansus, kurie buvo iki santuokos, ką ji galimai jautė – nerimą, netikrumą, abejonę, tačiau nedrįso pasakyti. Rasai esą buvo išaiškinta, kad tai, kas buvo po santuokos, labiau naudinga bendros kompetencijos teismui, kai kalbama apie civilinės santuokos nutraukimą. Nutraukiant bažnytinę santuoką esą atsižvelgiama į tai, kas buvo iki einant prie altoriaus.

Anot Rasos, klausimyną sudaro beveik 30 klausimų. Teikiamos paslaugos esmė – išdėstyti prašymą ne taip, kaip nori, o taip, kaip reikia, ir tada skyrybų paslaugos teikėjai faktines aplinkybes koreguoja nenukrypdami nuo esmės.

"Man išaiškino, kad jie patys, kur reikia patirština, kur reikia kampus apšlifuoja. Jie suformuluoja prašymą taip, kad Bažnytinis teismas tas aplinkybes interpretuotų mano naudai. Vienintelis dalykas, kuriuo reikia pasirūpinti klientui, – turėti du liudininkus, kurie tas faktines aplinkybes patvirtintų. Patarė rinktis artimuosius arba draugus, kurie neperbėgs į kitą barikadų pusę, nes gali atsitikti, kad liudininkai ims neigti prašyme išdėstytas aplinkybes", – pirminius namų darbus telefonu išgirdo Rasa.

Suteikia garantiją?

Bažnyčia nepripažįsta skyrybų, nes "yra įsitikinusi, kad tai, ką Dievas Santuokos sakramentu sujungė, niekas žemėje negali išskirti". Tiesa, yra viena išlyga: galima kalbėti apie tai, ar būtų priežasčių santuoką paskelbti negaliojančia nuo pat sudarymo pradžios. Tai sprendžia Bažnytinis teismas, dar vadinamas Tribunolu.

Bažnytinėje teisėje laikomasi tvirto principo: "Santuoka laikoma galiojančia, kol nėra įrodyta priešingai." Tokių įrodymų rinkimas ir santuokos skelbimas negaliojančia yra tik Bažnytinio teismo prerogatyva.

Skyrybos.eu tinklalapio aprašomos paslaugos ko gero nereiškia, kad kažkas ims ir bažnytinę santuoką paskelbs negaliojančia.

Skyrybos.eu atstovai tikino, kad bažnytinės santuokos anuliavimo klausimais esą konsultuoja nemokamai, nors jiems paskambinusieji pasakojo, išgirdę ir konkrečią sumą. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Rasa sako supratusi, kad jų paslauga yra tikslingas dokumentų parengimas bažnytinės santuokos saitų nutraukimui. Pasirengti bažnytinei santuokai padeda jos įgalioti centrai ar asmenys, skyrybų atveju – pagalba komercinė?

"Galiausiai man paaiškino, kad su jau minėta akcija kainuos apie 250 eurų. Ką už gausiu? Tai ne tik prašymo parengimas, bet ir konsultacija, kai Tribunolas pradeda nagrinėti bylą", – pasakojo moteris, net supratusi, kad beveik net gali būti užtikrinta. – Supratau, kad jie sutvarko taip, kad klientas būtų ramus, jog jo prašymas bet kokiu atveju bus išnagrinėtas teigiamai – kad bažnytinė santuoka bus pripažinta negaliojančia nuo pat jos sudarymo momento."

Anot Rasos, jai taip pat garantavo, kad tokias paslaugas skyrybos.eu teikia jau ne vienus metus. Esą komandoje yra ir teisės žinovų, ir bažnytinių kanonų specialistų.

"Man kartojo, kad jie padeda žmonėms tinkamai užpildyti prašymą ir atkreipia dėmesį į tuos aspektus, kurie svarbūs Bažnytiniam tribunolui. Ir dar, jei reikia, už papildomus 50 eurų siūlo mediaciją. Čia tuo atveju, jei sutuoktiniai nesutaria", – patirtimi apie konsultaciją dėl bažnytinės santuokos anuliavimo dalijosi Rasa.

Teikia tik paaiškinimu

Paklaustas apie bažnytinės santuokos anuliavimo paslaugą,  skyrybos.eu biuro vadovaujantis teisininkas mediatorius Darius Šermukšnis teigė, kad dėl bažnytinės santuokos anuliavimo žmogus turi kreiptis į Bažnytinį teismą, tačiau pastebėjo, kad klientai neretai bendros kompetencijos teismo įgalinimus ir Civilinės metrikacijos skyrių darbuotojų funkcijas klaidingai interpretuoja.

"Todėl besikreipiančius asmenis informuojame, kad bendros kompetencijos teismo sprendimas, kurio pagrindu santuokos apskaitos akto įrašas civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinamas, savaime nereiškia ir Bažnytinės santuokos pripažinimo negaliojančia", – bandė aiškinti D.Šermukšnis.

Viena iš skyrybos.eu paslaugų – dokumentų parengimas "dėl civilinių teisinių pasekmių, susijusių su bažnytinės santuokos įtraukimu į civilinės metrikacijos įstaigos apskaitą ir akto įrašo panaikinimo". "Tai reiškia, kad, tik įsigaliojus bendros kompetencijos teismo sprendimui ir Civilinės metrikacijos skyriui išdavus ištuokos išrašą, žmogus įgyja teisę kreiptis ir į Bažnytinį teismą su prašymu dėl bažnytinės santuokos pripažinimo negaliojančia, kurį pagal situaciją nagrinėja absoliučiai kompetentingas Bažnytinis teismas", – dėstė biurui vadovaujantis teisininkas.

D.Šermukšnis patikino, kad teisines konsultacijas teikia civilinės teisės specialistai, turintys kanonų teisės pagrindus, konsultuodamiesi su Bažnytinės teisės žinovais. Anot teisininko, dažniausia žmonės kreipdamiesi dėl civilinių santykių nutraukimo nori panaikinti ir bažnytinę santuoką.

"Tad, bažnytinės santuokos anuliavimo klausimais konsultuojame nemokamai", – apie paslaugos įkainį "Kauno dienai" paaiškino  D.Šermukšnis priešingai, nei konsultacijoje telefonu išgirdo Rasa.

Nurodo pagrindą

Anot skyrybos.eu biuro vadovaujančio teisininko, jie informuoja klientą dėl proceso, reikiamų dokumentų apimties pateikimo ir tinkamo faktinių aplinkybių išdėstymo, paminint, kad jų svarbą vertins kompetentingo Bažnytinio teismo atstovai

"Neatimame teisės ir vilties žmogui, kuriam svarbus dvasinis gyvenimas, kreiptis į Bažnytinį teismą, nes net ir neigiamas Bažnytinio teismo sprendimas suteikia žmogui aiškumo, nei gyvenimas nežinioje", – komentare rašo D.Šermukšnis.

D.Šermukšnis taip pat išreiškė skatinimą, kad "žmonės būtų sąžiningi ir, teikdami prašymą, nurodytų visas jų nuomone svarbias aplinkybes, priežastis, kad Bažnytinis teismas galėtų jas vertinti, nes jų nesant pagrindas jų nagrinėjimui savaime neatsiras".


Arkivyskupija: Bažnyčios konsultacija – nemokama

Kauno arkivyskupijos bažnytinio teismo oficiolas, Katalikų Bažnyčios kanonų teisės licenciatas mons. Adolfas Grušas pakomentavo tinklalapyje skyrybos.eu aprašytas paslaugas.

Kyla klausimų

"Tai, kas parašyta reklamoje, yra įmanoma, tačiau ne visiškai aišku, apie kokias teisines konsultacijas kalbama. Bažnytinės ir civilinės teisės sistemos yra ir panašios, bet kartu turi skirtumų. Paprastai, kai žmogus kreipiasi į Bažnytinį teismą, pradžioje jam yra suteikiama konsultacija. Paaiškinama, ką reikia pateikti, kaip reikia parašyti prašymą, kokie dokumentai yra reikalingi. Ši konsultacija Bažnytiniame teisme yra nemokama. Gali būti, kad skelbime šias paslaugas siūlantys asmenys yra studijavę bažnytinę teisę, tokiu atveju jų konsultacija bus tokia pat, tačiau, veikiausiai, mokama. Žmogaus teisė yra rinktis", – pastebi mons. A.Grušas.

Bažnytinio teismo oficiolas pastebi, kad paslaugas teikiantys asmenys gali suteikti konsultacijas pagal savo išmanymą ir tai nebūtinai sutampa su Bažnytinio teismo praktika. Pastebima ir tai, kad civilinės teisės advokatai negali atstovauti savo klientui Bažnytiniame teisme, ir iš jų Bažnytinis teismas jokių dokumentų nepriima.

"Vadinasi, visa ta paslauga susiveda į tai, kad advokatas gaus civilinius išrašus, parašys prašymą ir tuos dokumentus atiduos savo klientui, kuris pats turės juos pristatyti Bažnytiniam teismui. Tiesą sakant, civilinių advokatų surašytuose prašymuose dažnai yra labai daug gudravimo ir savotiško faktų "pritempinėjimo, kas suprantama civiliniame procese, bet padaro meškos paslaugą bažnytiniame", – pastebėjo Katalikų Bažnyčios kanonų teisės licenciatas mons. A.Grušas.

Dvasininkas atvėsina ir manančius, kad, kreipdamiesi į tokias paslaugas teikiančius asmenis ir sumokėję pinigus, gaus jiems palankų Bažnytinio tribunolo sprendimą. Anot A.Grušo, sprendimui tai visiškai jokios įtakos neturi. Bažnytinis teismas, savo ruožtu, prašo apmokėti procesines išlaidas, tačiau konsultuoja nemokamai.

Procesas spartėja

Mons. A.Grušas priminė, kad dėl bažnytinės santuokos paskelbimo negaliojančia kreipiamąsi į Bažnytinį teismą. Tai yra teismas tos vyskupijos, kuriame gyvena abi ar viena iš proceso šalių, arba tos vyskupijos, kurioje buvo sudaryta santuoka.

Kreiptis gali vienas iš sutuoktinių, tačiau yra galimybė kreiptis ir abiem kartu. Tada, kai yra akivaizdžios priežastys ir visus įrodymus galima surinkti vieno posėdžio metu. Tačiau dėl tokio proceso galimybės sprendžia Bažnytinio teismo pirmininkas. Jei tų sąlygų nepakanka, byla sprendžiama ordinarinio proceso būdu.

Žinoma, visi tie argumentai turi tiek vertės, kiek jie yra susiję su santuokos sudarymo momentu.

"Po paskutinių Šventojo Sosto tvarkymų, pirmosios instancijos procesas paprastai trunka apie šešis–aštuonis mėnesius. Žinoma, tai priklauso ir nuo to, kaip aktyviai dalyvauja į procesą pakviestieji asmenys: šalys ir liudininkai", – preliminarią Bažnytinio teismo proceso trukmę nurodė monsinjoras.

Įvairios priežastys

Bažnyčia nurodo devynias vadinamąsias ardančias kliūtis, kai sudaryta santuoka yra negaliojanti. Kauno arkivyskupijos bažnytinio teismo oficiolas nurodo, kad bažnytinės santuokos paskelbimo negaliojančia priežastys gali būti būti įvairios: akivaizdžios nepašalintos kliūtys santuokai, tinkamas prisiimamų pareigų nesuvokimas, pašalinė įtaka, santuokos sudarymas dėl su jos esme nesusijusių motyvų, krikščioniškos santuokos esmės nepripažinimas ir atmetimas.

"Visko išvardyti net neįmanoma. Žinoma, visi tie argumentai turi tiek vertės, kiek jie yra susiję su santuokos sudarymo momentu", – pabrėžė mons. A.Grušas.

Pastebima, kad vis dėlto Bažnytiniai teismai dažniau susiduria ne su kokia nors aiškiai išreikšta kliūtimi, bet su kitomis, daugiau susijusiomis su psichologiniu pasirengimu, nesugebėjimu tinkamai suvokti santuokos įpareigojimų, priežastimis.

Rašyti komentarą
Komentarai (42)

Kodėl

reikia paklusti bažnyčios dogmoms? Čia Dievas nei prie ko. Pasidomėkite istoriją, čia viskas sukruta. Kas pasakė, kaip reikia žmonėms gyventi santuokoje ar ne, nuo kada bažnyčia vadovaus, kaip reikia gyventi žmonėms, jeigu patys kunigai nesirūpina žmonėmis?

PASKAITYKITE, ŽMONĖS NUBUSKITE

Lietuvos ryto dienraštyje straipsnis "Vatikaną užtemdė skandalo šešėlis: Šventojo Sosto pinigus švaistęs kardinolas įkliuvo". Kas darosi? Tai ką kalbėti apie santuokas, kai gauna turiningieji ir įtakingieji asmenys. Draudimų ir griežtų reikalavimų bažnyčios teises kanonų nėra ir visiškai nėra ir netaikome TURTINGIESIEMS.

Siliniu atlaiduose maciau viena konservu politika

kuris isiskyres su zmona,su drauge buvo misiose ir ejo komunijos,o drauge kartojo santuokiniu pazadu atnaujinimo priesaika .zodziu baznycia su savo vyskupais jau paskendo erezijose,jei dalija komunija kairen desinen.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS