Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse | Diena.lt

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA DALYVAUTI KONKURSE

  • 0

Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia dalyvauti Pajūrio teritorijos priežiūros ir poilsio paslaugų teikimo joje konkurse.

Dokumentai priimami 2019 m. vasario 22– kovo 29 d. (imtinai).

Dokumentai konkursui priimami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato (Klaipėdos g. 2, Gargždai) 202 kab., telefonas pasiteirauti (8 46) 45 20 62. Konkurso dalyviai privalo pasiūlymą pateikti užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIOS PAJŪRIO TERITORIJOS PRIEŽIŪROS IR POILSIO PASLAUGŲ TEIKIMO JOJE KONKURSUI“.

Konkurso dalyviui išduodama pažyma, kurioje nurodomas voko registravimo numeris, prašymo gavimo data ir laikas. Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais turi būti tvarkingai susegtas. Visi pasiūlymo ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Prie jo turi būti pateikta viena elektroninė laikmena su skenuotu pasiūlymu ir pridedamais dokumentais. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas konkurso dalyvis, konkurso pavadinimas. Vokų atplėšimo metu, komisijai paprašius, konkurso dalyvis vietoje gali patikslinti dokumentus (technines klaidas).

Konkurso nuostatus, teritorijos schemą, prašymą dalyvauti konkurse ir sutartį rasite www.klaipedos-r.lt.

Vyks Tarybos posėdis

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybę meras 2019 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr. MV-15 šaukia Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdį  2019 m. vasario 28 d. 10 val. (savivaldybės posėdžių salė, Klaipėdos g. 2, Gargždai). 2019 01 31 Tarybos posėdžio medžiaga paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt skiltyje „Taryba“, „Tarybos posėdžiai“, adresu http://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Tarybos-posedziai.  

Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skyrelyje „Taryba“  bus galima stebėti tiesioginę posėdžių transliaciją.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS