Konferencijoje kalbėta apie Lietuvos įsitraukimą į JT veiklą | Diena.lt

KONFERENCIJOJE KALBĖTA APIE LIETUVOS ĮSITRAUKIMĄ Į JT VEIKLĄ

Pažymėdama Jungtinių Tautų (JT) įkūrimo 75-metį, Užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį surengė virtualią konferenciją „Ateitis, kurios norime ir Jungtinės Tautos, kurių mums reikia.

Lietuvos indėlis į daugiašališkumą“, skirtą paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, domėtis šios organizacijos veikla ir pastangomis užtikrinti taiką ir saugumą pasaulyje, mažinti socialinę atskirtį, gerinti žmogaus teisių padėtį.

Lietuva aktyviai dalyvauja JT veikloje jau beveik 30 metų. Konferencijos metu užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei Lietuvos nuolatiniai atstovai Jungtinėse Tautose Audra Plepytė ir Andrius Krivas kalbėjo apie Lietuvos įsitraukimą į organizacijos veiklą. Lietuvos, nors ir mažos šalies, balsas yra girdimas sprendžiant globalius iššūkius.

„Jungtinės Tautos suteikia erdvę Lietuvai ginti savo interesus – stiprinti tarptautinėmis taisyklėmis grįstą sistemą, teisės viršenybės principus, atskaitomybę, nusiginklavimą, žmogaus teises. Lietuvos kariai aktyviai dalyvauja Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijose Malyje bei Kipre, tačiau visgi Lietuvos visuomenė per mažai žino tiek apie šią organizaciją, tiek ir apie Lietuvos indėlį į jos veiklą“, – teigė ministras.

Konferencijoje, kaip nurodoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime, taip pat pasisakė JT generalinio sekretoriaus specialusis patarėjas JT 75-mečiui Fabrizio Hochschildas, Socialinės apsaugos ir darbo bei Krašto apsaugos ministerijų, jaunimo organizacijų atstovai.

Konferencijoje dalyvavo visų Lietuvoje veikiančių JT agentūrų – Vyriausiojo pabėgėlių komisaro, Tarptautinės migracijos organizacijos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir UNICEF atstovai, kurie papasakojo apie tai, kaip šios agentūros rūpinasi skirtingais, bet visai tarptautinei bendruomenei labai aktualiais klausimais – pabėgėlių apsauga, migracija, vaikų teisių užtikrinimu, kova su pandemijomis.

Ministras taip pat pasidžiaugė, kad Lietuvos moksleiviai aktyviai dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos rengtame piešinių konkurse „Jungtinės Tautos, kurių man reikia“, kurio metu kūrybiškai pažvelgė į aktualias globalios reikšmės problemas. Konferencijos metu L. Linkevičius pasveikino konkurso nugalėtoją Tomą Aleksandrovaitę, savo piešiniu atspindėjusią klimato kaitos ir pasaulio miestų sąsają.

Jungtinės Tautos – didžiausia tarptautinė organizacija, įkurta 1945 metų spalio 24 dieną San Franciske, JAV, vienijanti 193 pasaulio valstybes. JT pagrindiniai tikslai yra taikos ir saugumo užtikrinimas, žmogaus teisių apsauga ir darnus vystymasis.

 

GALERIJA

  • Konferencijoje kalbėta apie Lietuvos įsitraukimą į JT veiklą
  • Konferencijoje kalbėta apie Lietuvos įsitraukimą į JT veiklą
Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS