Žmoga žmogai – drauga? | Diena.lt

ŽMOGA ŽMOGAI – DRAUGA?

Pamanėte, visai nupušo tie žurnalistai, iš didelio rašto išėjo iš krašto. Tik ne į mus strėles kreipkite, bet į visų mokslų šventovę – Vilniaus universitetą. Seniausioji alma mater savo naująja orientacija užvirė tokį katilą, kad net ne purslai, o ugninė lava per kraštus verčiasi.

Kai Vilniaus universitetas paskelbė Lyčiai jautrios kalbos gaires, kuriose lietuvių kalbos taisyklė vartoti gramatinę vyriškąją giminę kaip neutralią vadinama atgyvenusia ir diskriminacine, atrodė, lyg kalendoriaus lapelius kas būtų supainiojęs. Ar tik ne balandžio 1-oji, kai leidžiama viešai pripliurpti kuo didesnių blūdų?

Betgi ne, nesapnuojame! Mūsų mokslo šviesuliai kelia klausimą, ar egzistuoja tik dvi lytys, ir turi pasiūlymą atgyvenusį žodį "žmogus" pakeisti kur kas pažangesniu "žmoga". Įsipareigoja nuo šiol rašyti ne "visi studentai", o "visi stud." Naujakalbystės perlų pažeria tiek, kad gali sveiką protą pamesti. Ir "užanspauduoja" šį unikalų dokumentą: įsipareigojimas lyčiai jautriai kalbai esąs universiteto ideologinis apsisprendimas.

Pabuskime naujai tikrovei, senienos! Nuo šiol mokymo įstaigoms priimti ideologinius sprendimus – norma. Tiesa, liežuviai paplaka, kad už tų kliedesių – ne ideologinės, o merkantilinės ausys kyšo: įtiksi ES naujajai lyčių lygybės strategijai – atrieks daugiamilijardinio biudžeto kąsnį.

Tai ir prievartauja savo protus mūsų akademinė šviesuomenė, Europos horizontų auksu sugundyta, ir demonstruoja plokščiažemininkų lygio atradimus.

Ir Lietuvą prievartaujame. Mūsų kalba atlaikė ne vieną priespaudą ir kėsinimąsi sunaikinti, o štai papūtė vaivorykštiniai skersvėjai – linguojame kaip bekamieniai. Nuo neva smulkių bandymų koreguoti kalbą lyčiai neutraliais terminais ir naujadarais iki lingvistinės diktatūros – nedidelis žingsnelis. Žiūrėk, greitai koks nors kitas išsitarnauti norintis universitetas paskelbs "atgyvenusiais" tėvą ir motiną ir, sekdami jau gyvais Europoje pavyzdžiais, pasiūlys pakeisti "pažangesniais" tėvu Nr. 1 ir tėvu Nr. 2. Kadaise, politikų verčiami, kūrėme žmogų – homo sovieticus idealą, o dabar, akademinių sluoksnių raginami, kursime žmogą, genderistų idealą?

Rašyti komentarą
Komentarai (10)

VU pasuko kitu keliu

Didžiausi pasaulio genijai – Platonas, Homeras, Dantė, Šekspyras, Balzakas, Volteras Gėtė, Tolstojus, Čechovas ir daugybė kitų šviesiausių žmonijos protų mokė kuo žmogus skiriasi nuo galvijo, aiškino taurumo, tolerancijos, kultūros, taikos pasaulyje būtinumą.

Orakulas

Šiaip jau tokios lingvistinės "idėjos", manau, laaabai greitai ras terpę Lietuvoje. Su didžiuliu entuziazizmu vietoje tradiciškai įprastų "-ienių", "-aičių", "-iūčių" buvo masiškai pulta prie "-onkių", "-unkių" ir pan. Pasirodo, Lietuvoje vadintis pavarde, tradiciškai nusakančia socialinį statusą nuo šiol vadintis yra didžiulė gėda ir kultūros nebuvimo apraiška! Didžioji kalbos saugotojų ir puoselėtojų inkvizicija laiko tai priimtinu. kaip ir su "žmoga" bei kitais blėniais. Durniausia tai, kad didieji kalbos "puoselėtojai" tuoj imasi rašyti disertacijas, paskui rimtais veidais apsigina ir gauna mokslinius laipsnius, kas garantuoja didesnes algas. Už blėnius! Kad "triūsas" nenueitų per niek, tuoj atsiranda "rekomendacijos". Iki šiol negaliu suprasti, kodėl staiga paliepė originalius nelietuviškus vardus kirčiuoti pagal dabartines daiktavardžių kirčiavimo taisykles, o ne pagal originalią tos kalbos formą. Ausys vysta nuo tų "SašA", "ŽanA" ar "RomA"(miestas), "BarselonA" ir t.t.

Danutė

Tai vadinasi ES vertybės :>). VU valdžia užsiima prostitucija.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS