G. Nausėda pasirašė Labdaros ir paramos įstatymo pataisas | Diena.lt

G. NAUSĖDA PASIRAŠĖ LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO PATAISAS

  • 0

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kuriomis praplečiamas paramos gavėjų ratas ekstremalių situacijų metu.

Į paramos gavėjų sąrašą įtraukti ir asmenys, dalyvaujantys ekstremalios situacijos likvidavime bei padarinių šalinime. Tikimasi, kad tai paskatins įmones ir nevyriausybines organizacijas ekstremalios situacijos metu teikti pagalbą medikams ir savanoriams.

Prezidento patarėjos socialinės politikos klausimais Irenos Segalovičienės teigimu, tinkamam įstatymo tikslų pasiekimui Vyriausybė dar turės numatyti įstatymo įgyvendinimo tvarką, įvertindama visas galimas rizikas.

„Ypač svarbu, kad nebūtų sudarytos nė menkiausios prielaidos nevyriausybinių organizacijų silpnėjimui, nes mūsų valstybei reikalingas vis labiau stiprėjantis ir pilietinę galią didinantis nevyriausybinis sektorius. Prezidentas tikisi, kad Vyriausybė priims tokią įstatymo įgyvendinimo tvarką, kuri panaikintų galimybes bet kokiam piktnaudžiavimui.

Prezidentas tikisi, kad įstatymo įgyvendinimo nuostatos būtų tinkamai išdiskutuotos su svarbiausiais socialiniais partneriais, ypač su nevyriausybinėmis organizacijomis. Visos šios pastabos buvo perduotos įstatymo rengėjams bei Vyriausybei, atkreipiant dėmesį į galimas rizikas bei tai, kad jos turi būti išspręstos poįstatyminiais aktais“, – teigė I. Segalovičienė.

Įstatyme reglamentuota, kad paramos gavėjams – fiziniams asmenims, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime, teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, suteiktos paslaugos ir bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes.

Tokie asmenys turės paramos gavėjo statusą, jie taip pat turės teisę nevykdyti pagal šį įstatymą gaunamos ir panaudojamos paramos apskaitos, neprivalės atsiskaityti už gaunamą paramą ir (ar) jos panaudojimą.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS