Vilties eitynių organizatoriai: pedagogų kalvė griaunama sąmoningai | Diena.lt

VILTIES EITYNIŲ ORGANIZATORIAI: PEDAGOGŲ KALVĖ GRIAUNAMA SĄMONINGAI

Lietuvos edukologijos universiteto bendruomenė antradienio rytą rinkosi į Vilties eiseną, kurios šūkis - „Išlikimas Vilniuje mūsų pačių rankose!“

Kaip Eltai sakė peticijos autorius LEU profesorius Antanas Kiveris, LEU patyrė didžiulį smūgį, kai Lietuvos švietimo vadovai nutarė nebeskirti valstybinių vietų lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, biologijos, geografijos, muzikos ir kitų dalykų mokytojams rengti.

Kelia penkis reikalavimus

„Daromas didžiulis administracinis ir emocinis spaudimas dėl ateities, darbo sąlygų, turimos materialinės bazės Vilniuje išskaidymo ir net naikinimo. Universitetas, pasitelkus įvairius „išmaniuosius ekspertus“, yra kaltinamas tuo, kad abiturientai nesirenka pedagogo profesijos, nors valstybinių studijų vietų tam net neskirta, kad absolventai emigruoja, kad mažai parengiama mokslo daktarų, nors jų priimama tiek, kiek valstybė numatė doktorantūrai vietų“, - antradienį Vilties eitynių akcijoje sakė prof. A. Kiveris.

Pasak alumno, LEU bendruomenės nariai jaučiasi kaltinami ir tuo, kad universiteto studijų kryptys dubliuoja Vilniaus universiteto (VU) kryptis, nors, pavyzdžiui, LEU priėmimo taisyklėse 2017 m. buvo numatytos 29 pedagogikos krypties programos ir nė vienos tokios krypties programos nebuvo VU priėmime.

Universitetas, pasitelkus įvairius „išmaniuosius ekspertus“, yra kaltinamas tuo, kad abiturientai nesirenka pedagogo profesijos.

„Pagaliau esame kalti, kad pedagogų korpusas sensta, kad neparengiame mokytojų vyrų ir t. t.“, - piktinosi prof. A. Kiveris.

Pasak akcijos organizatoriaus, LEU bendruomenė, atsižvelgdama į susidariusią sudėtingą demografinę Lietuvos padėtį ir mažėjantį abiturientų skaičių, dar 2015 m. pati, nieko neraginama, kreipėsi į Vytauto Didžiojo universitetą, kviesdama konsolidacijos procesui.

„Manome, kad šis procesas vyksta sėkmingai, yra parengtas jungimosi planas, etapai, teikiamas svarstyti naujasis Statuto projektas, numatyta VDU Edukologijos akademijos Vilniuje steigimo eiga. Tačiau lieka nesuprantamos Ministerijos pastangos neskirti valstybinių studijų vietų mokytojams rengti, pastangos išskaidyti ir sunaikinti LEU materialinę bazę, sugriaunant esamą jo infrastruktūrą ar ją padalijant tarp Vilniaus ir Kauno universitetų, net nesusimąstant, kad, tokiu atveju, didesnė dalis mokslo daktarų, profesorių rinksis ne blaškymąsi po Lietuvos miestus, bet emigruos“, - sakė prof. A. Kiveris.

Peticijos autoriui akivaizdu, kad LEU kaip seniausios Lietuvoje pedagogus rengiančios institucijos išskaidymas ar jos likvidavimas, suprantant ir žinant, jog į LEU pastatus ir žemę jau seniai yra nusižiūrėję Lietuvos statybų verslo magnatai, pažeis viešąjį interesą, sukels dideles neigiamas pasekmes nacionaliniam saugumui, suardys 8 dešimtmečius kurtą, nuolat tobulintą taikant tarptautinę patirtį pedagogų rengimo sistemą Lietuvoje.

Antradienio rytą į Vilties eitynes atėjo ne tik LEU, bet ir Mykolo Romerio universiteto, kitų aukštųjų universitetinių mokyklų atstovų, buvusių ir esamų studentų.

Kaip pranešė ELTA, Prezidentę, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką bei Švietimo ir mokslo ministrę pasieks peticija. Valstybės valdymo institucijoms akademinė bendruomenė kelia penkis reikalavimus. Pirmasis - nedelsiant stabdyti sistemingai vykdomą nuolatinį LEU niekinimą bei menkinimą ir chaotiškai vykdomą švietimo ir mokslo reformą.

Antras - užtikrinti, kad valstybės ir LEU pastangomis sukurta pedagogų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui (perkvalifikavimui) reikalinga infrastruktūra - studentų miestelis Vilniaus Žvėryno rajone, nebūtų naikinamas ar išskaidomas. Akcijos rengėjų teigimu, ši infrastruktūra turi būti išsaugota Edukologijos akademijos statusu, skiriant jai deramą finansavimą, nepriklausomai nuo institucinio LEU pokyčio, jį jungiant su kokiu kitu universitetu.

LEU akademinė bendruomenė reikalauja visiems švietimo sistemos darbuotojams sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienio šalyse, tinkamai apmokant komandiruotes. Sudaryti sąlygas jiems, kaip ir išėjusiems į pensiją darbuotojams, dėl profesijos ypatumų (psichologinis, fizinis ir emocinis stresas, didelis informacinis ir fizinis krūvis, aukštas triukšmo lygis ir kt.) kartą per metus neatlygintinai arba lengvatinėmis sąlygomis gauti sveikatinimo paslaugas reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigose.

Ketvirtas reikalavimas - užtikrinti, kad mokytojas, dėstytojas, švietimo darbuotojas, nepriklausomai nuo jo pedagoginio vardo ar kvalifikacinės kategorijos, gautų orią senatvės pensiją, kurią sudarytų mažiausiai trys minimalaus pragyvenimo dydžiai (MPD), susiejant ją su MPD kitimu.

Vilties eisenos dalyviai pasisako už būtinybę nedelsiant iš naujo apsvarstyti krizės metu sumažintų švietimo darbuotojų atlyginimų dydžius, didinant juos 30 procentų, o per artimiausius metus - iki 2020 m., padidinti atlyginimus 50 procentų.

„Taip pat būtina nedelsiant peržiūrėti švietimo sistemos darbuotojų teikiamų paslaugų įkainius, sunorminant jų darbo krūvius švietimo įstaigose, nepaliekant įvairių landų galimoms manipuliacijoms ar švietimo vadovų įnoriams“, - atkreipia dėmesį alumnai, LEU dėstytojai ir kiti pritariantys vilties žygiui.

Peticijoje, kuri bus įteikta aukščiausiems šalies vadovams, išreiškiamas nerimas dėl chaotiškų ir vis iš naujo pradedamų Lietuvos švietimo bei aukštojo mokslo reformų, blaškymosi keičiant jaunosios kartos ugdymo turinį ir priemones, neatsakingai mažinant beveik visų specialybių pedagogų rengimą. „Šį nerimą išreiškia ir LEU alumnų bendruomenė, taip pat įvairios švietimo ir pedagogų institucijos“, - pabrėžiama peticijoje.

Pedagogus rengs stipriausi universitetai

Tarptautinių ekspertų atliktas Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) veiklos vertinimas, kurio metu jau antrą kartą LEU veikla buvo įvertinta neigiamai, dar kartą patvirtina pedagogų rengimo pertvarkos būtinybę. Pasak švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno, Seimas ir Vyriausybė pradėjo ją vykdyti.

„Švietimo rezultatai rodo, kad mokytojų rengime ir profesijoje reikalingas esminis atsinaujinimas, pedagogai turi būti rengiami sujungus geriausias šalies aukštųjų mokyklų pajėgas. Būtina atnaujinti ugdymo programas ir mokyklų tinklą, bet svarbiausias švietimo sėkmės garantas - kūrybingas, gerai parengtas mokytojas“, - teigė G. Viliūnas.

Seimo 2017 m. birželio 29 d. patvirtintame valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plane nuspręsta, kad pedagogų rengimas turi vykti stipriausiuose šalies universitetuose Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose, nekoncentruojant mokytojų rengimo viename mieste.

„Sutelkti akademiniai ištekliai sukurs prielaidas siūlyti šio laikmečio iššūkius ir tarptautinius standartus atitinkančias studijų programas, kviestis dėstytojų iš užsienio“, - sakė viceministras.

G. Viliūnas priminė, kad Vilniuje pedagogų rengimo centru tampa Vilniaus universitetas, turintis daugiausia akademinio potencialo. Kaune Vytauto Didžiojo universitete bus formuojamas antras mokytojų rengimo centras. Prie jo yra nusprendęs jungtis ir Lietuvos edukologijos universitetas. Trečiasis centras, turintis specialiosios pedagogikos įdirbį, veiks Šiauliuose.

„Svarstant išteklių konsolidavimo galimybes, siūlytos kelios Lietuvos edukologijos universiteto tolesnės perspektyvos, tarp jų - ir toliau veikti Vilniuje jungiantis prie Vilniaus universiteto. Tačiau Lietuvos edukologijos universitetas priėmė sprendimą jungtis su Kaune veikiančiu Vytauto Didžiojo universitetu“, - atkreipė dėmesį viceministras.

Ką daryti su Lietuvos edukologijos pastatais, pasak G. Viliūno, bus galvojama Seimui priėmus sprendimą dėl universitetų pertvarkos.

GALERIJA

  • Vilties eitynių organizatoriai: pedagogų kalvė griaunama sąmoningai
  • Vilties eitynių organizatoriai: pedagogų kalvė griaunama sąmoningai
  • Vilties eitynių organizatoriai: pedagogų kalvė griaunama sąmoningai
Rašyti komentarą
Komentarai (5)

????

kodel vsd neistyria kaltininko kas zlugdo moksla ir ar tai ne kgb darbas juk kai czv pastate jiems pyli jie dingo is politines arenos ir dziaugiasi ramybe visus reikalus matosi palike vyr. globotojams kurie kolkas inkognito........

Nuomone

Susirase tik lietuviskai issilaikymo lapus sustojo prie laiptu , ir galvoja ka laimes.. Ar Jus tik tiek su mokslinemis galvomis ir verti tesat.

Taigi

Pirma nustekenam. Finansuojam kitus ir stiprinam jų (savesnių naujesnių) bazes. O tada neatitinka ,,reikalavimų"..Nori mušti - lazdą rasi.. Deja vyksta senesnių su ilgesne tradicija institucijų (išskyrus VU) naikinimas..
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS